Försvarsmakten avvecklar träningsappen FMTK

Nu har Försvarsmakten stängt den populära träningsappen FMTK, då resurserna som krävs för att underhålla och utveckla den bedöms göra bättre nytta på annat håll. Träningspassen och övningarna lever däremot vidare på webbplatsen fmtk.se.

FMTK. Försvarsmaktens träningsklubb.
FMTK. Försvarsmaktens träningsklubb.
FMTK-appen finns inte kvar. Men träningspassen och övningarna finns fortfarande tillgängliga via webbplatsen fmtk.se. Foto: Försvarsmakten

FMTK-appen som lanserades 2015 bygger på en teknik som börjat nå slutet av sin livslängd. För att säkerställa kvaliteten skulle en uppgradering av det bakomliggande systemet vara nödvändig.

– Att underhålla och utveckla en träningsapp är ett resurskrävande arbete. Även om appen har varit till stor nytta för såväl Försvarsmaktens personal som allmänheten genom åren är det inte längre motiverat att driva en träningsapp, med hänsyn till de investeringar som behöver göras både ekonomiskt och personellt, säger Mats Ström, Försvarsmaktens kommunikationsdirektör.

På grund av det försämrade omvärldsläget bedömer Försvarsmakten att resurserna gör bättre nytta på annat håll. Exempelvis har behovet att informera om myndighetens uppdrag gentemot allmänheten ökat.

– Även om appen har avvecklats går det fortfarande att träna med Försvarsmakten. Träningspassen och övningarna finns kvar på webbplatsen fmtk.se, säger Mats Ström.