ÖB utfärdar dagorder med anledning av Sveriges Natoansökan

”Sverige ansöker om medlemskap i Nato. Det är militärstrategiskt rätt. Därför har det varit mitt militära råd till regeringen. Som medlem i Nato ökar vår handlingsfrihet eftersom vi då kommer ha inflytande över såväl planering som försvar av vårt närområde i händelse av konflikt.” Det fastslår överbefälhavare Micael Bydén i en dagorder till Sveriges soldater, sjömän, medarbetare och frivilliga.

NATO Generalsekreterare Jens Stoltenberg besöker AMF1
NATO Generalsekreterare Jens Stoltenberg besöker AMF1
Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg samtalar med ÖB Micael Bydén under övningen Swenex 2021. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Överbefälhavarens dagorder är ett sätt för ÖB att kommunicera med sin personal. En dagorder kan innehålla direkt order eller uppmaningar för en särskild verksamhet eller situation.

Läs dagordern i sin helhet här