Mobiliseringskedjan övas på kompaniet

Paus från det civila när plikten kallar igen

Ett antal krigsplacerade män och kvinnor kallas inom ramen för totalförsvarsplikten in för att delta i Luftförsvarsövning 2022. På 1614:e Strilförsvarskompaniet vid Upplands flygflottilj i Uppsala övas hela mobiliseringskedjan - från att soldaterna kallas in, utbildas och sedan tillförs kompaniet för att lösa sina tilldelade uppgifter.

Personer bär utrustning.
Personer bär utrustning.
Likt första dagen under den militära grundutbildningen väntar en tur till förrådet. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten
Soldater skjuter på skjutbana.
Några timmar på skjutbanan väntar de krigsplacerade soldater som kallats in till övningen. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten

I sina civila kläder står en grupp och väntar utanför förrådet vid Uppsala garnison. Vissa har rest långt, någon har spenderat natten på ett tåg från Åre för att svara upp på den kallelse som nått dem i brevlådan för en tid sedan. Till vardags har de alla civila arbeten men samtliga har de genomfört en militär grundutbildning som säkerhetssoldater inom Flygvapnet.

Lukas Pålmarker tycker det känns bra att klä på sig uniformen igen.
Lukas Pålmarker tycker det känns bra att klä på sig uniformen igen. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten

Lukas Pålmarker har utbildningen relativt färskt i minnet. Han påbörjade sin nio månaders långa värnpliktsutbildning 2019 men har sedan dess arbetat som kock. Nu blir det en paus i arbetet för att ta på sig uniformen på nytt och delta i Luftförsvarsövning 2022.

— Jag tyckte mycket om att göra värnplikten och trivdes bra här i Uppsala. När jag fick en kallelse om att delta i den här övningen så kändes det bra och viktigt, säger han innan de släpps in på förrådet för att hämta ut sin utrustning.

I övningsscenariot för Luftförsvarsövningen råder höjd beredskap och mobilisering. Denna nivå kan regeringen besluta om vid risk för väpnat angrepp. Målet är då att göra krigsförband redo att tidigt möta en angripare. Vid denna nivå har all krigsplacerad personal tjänstgöringsplikt och personal som Försvarsmakten behöver kan kallas in.

 

"Kunskaperna finns fortfarande kvar"

Den krigsplacerade personalen har nu alltså anlänt till flottiljen och hämtat ut delar av den utrustning de behöver. Mycket påminner om första tiden under värnpliktsutbildningen, exempelvis är det av vikt att få koll på all materiel. Finns samtliga strumpor? Behöver storlekarna på kläderna bytas in mot modell mindre eller större?

Väl i logementen är det för vissa ett kärt återseende av sina värnpliktskamrater. Martin Görtz och Olof Ekberg genomförde båda värnplikten 2006 i Uppsala på dåvarande Luftstridsskolan. De har dock genomfört repetitionsövningar tidigare och Martin var dessutom anställd soldat i några år innan han lämnade det militära.

— Kunskaperna finns kvar, man behöver bara lite repetition för att komma igång, säger han.

Martin Görtz och Olof Ekberg sida vid sida igen på skjutbanan.
Olof Ekberg och Martin Görtz sida vid sida igen på skjutbanan. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten

Efter inventering och kontroll av utrustning väntar några timmar på skjutbanan för att säkerställa en säker vapenhantering. Därefter bär det i väg för att ansluta till 1614:e strilförsvarskompaniets personal som redan lämnat Uppsala för att lösa sina uppgifter inom ramen för övningen.

— När de ansluter till övriga kompaniet så kommer de fördelas ut i grupper bestående av heltidsanställda soldater. De totalförsvarspliktiga som kallats in är väldigt duktiga och kommer utan problem kunna ingå och verka fullt ut under övningen. Värnpliktsutbildningen lägger en mycket bra grund, säger Axel, plutonchef vid 1614:e Strilförsvarskompaniet.