Försvarsmakten deltog i tv-program om Natomedlemskap

Under det fördjupande tv-program på Sveriges television om Nato som sändes 3 maj, svarade chefen för ledningsstaben, viceamiral Jonas Haggren, på hur ett eventuellt medlemskap för Sverige och Finland skulle påverka det svenska försvaret.

Finsk och svensk soldat.
Finsk och svensk soldat.
Säkerhetspolitiskt vägval. Sverige och Finland överväger att ansöka om medlemskap i Nato. Foto: Försvarsmakten

– Den kollektiva säkerheten blir förmodligen något förstärkt i och med att två länder har anslutit sig till den gemensamma säkerhet som Natofördraget innebär, säger Jonas Haggren.

Deltagarna i diskussionen menade att det säkerhetspolitiska läget i regionen skulle förändras och att Ryssland sannolikt skulle svara med ”militärtekniska åtgärder”.

– Men Nato är en försvarsallians och att Sverige och Finland ingår i den försvarsalliansen är vårt egna säkerhetspolitiska vägval. Vad jag vet har inget Natoland blivit attackerat eller hamnat i något svårt trångmål sedan det blivit medlem, säger Jonas Haggren.

Natodebatten är intensiv efter Rysslands invasion av Ukraina och frågorna bland allmänheten har varit många. På Försvarsmaktens webbplats har en del av frågorna från tisdagens TV-program Agenda nu sammanställts, kombinerat med fakta om försvarsalliansen Nato.

Försvarsmakten uttalar sig bara som expertmyndighet utifrån militärstrategiska bedömningar och huvuduppgiften – att försvara Sverige. Den sammantagna bedömningen ankommer på de valda politikerna att göra.