Ett moraliskt och etiskt perspektiv minskar risken för krigsbrott

Ett tiotal militära själavårdare från alla nordiska länder samlades under tre dagar i början av maj för att utveckla samarbetet mellan länderna.

Två fältproster i uniform
Två fältproster i uniform
Svenska fältprosten Jenny Ahlén samtalar med sin danska kollega Leif Holmstrom. Foto: Henrik Rådmark Lundqvist/Försvarsmakten
Nordiska fältpräster i uniform
De nordiska fältprästerna samlade på Gällöfsta herrgård utanför Stockholm. Foto: Henrik Rådmark Lundqvist/Försvarsmakten
Moral och etik står i centrum när ett tiotal nordiska fältprostar och chefspräster möts på Gällöfsta herrgård utanför Stockholm. Mötet är ett årligt återkommande forum som efter ett par års uppehåll under pandemin nu har återupptagits.
 
– Vi samarbetar sedan lång tid tillbaka för att lära av varandra, både i frågor som rör organisationen och hur vi kan bidra till våra respektive verksamheter på bästa sätt, och i sådant som handlar om själva uppdraget.
 
Händelserna i Ukraina har påverkat sammankomsten och bland annat satt hårt ljus på frågor om just moral och etik i militära sammanhang, och varför det är viktigt att stärka enskilda individer i en krigsorganisation i dessa frågor.
 
– Om man lyckas integrera moraliska och etiska perspektiv i en persons sätt att vara, minskar risken för att hen begår krigsbrott, säger Försvarsmaktens fältprost Jenny Ahlén.
 
Men hon påpekar att deras roller som chefspräster eller fältprostar inte i första hand är att möta enskilda soldater, utan främst att bidra till utbildning för att fortlöpande utveckla kunskapen om moraliska och etiska aspekter i försvarsmakten. 
 
Samtidigt påpekar hennes norske kollega Knut Espen Høidal att de inte är ”den enda garanten för moral och etik”.
 
– Men vi kan vara pådrivare och se till att de här frågorna lyfts upp och hela tiden beaktas i den övriga verksamheten.
 
Under mötet talas det mycket litet om religion; deltagarna talar i stället om själavård när de beskriver sin roll i den militära organisationen. Danske chefsprästen i flygvapnet Leif Holmstrøm förklarar att de bland annat fungerar som ”en trygg hamn” för soldater och sjömän, någon de kan komma till och prata om saker som inte rapporteras vidare i organisationen. 
 
– En betydande del av vårt jobb går ut på att se till att soldater ska kunna återgå till ett civilt liv efter avslutad insats, säger han.
 
Under sammankomsten diskuterades även hur ett eventuellt Nato-medlemskap skulle kunna påverka arbetet med själavård och samarbetet länderna emellan.