Dags för allmänheten att ta del av firandet

I år fyller marinen 500 år och redan har ett antal olika aktiviteter ägt rum för att högtidlighålla jubileet. Bland annat har det skapats en minnesbok, frimärken har lanserats och en filmserie har tagits fram för Youtube. Nu till helgen är det äntligen dags för det första hamnbesöket, och startskottet sker i Kalmar.

Visby och Göteborgh
Visby och Göteborgh
Historia och framtid kombineras i firandet. Foto: Försvarsmakten

– Vi har jobbat med jubileumsåret i lite drygt två år och det känns mycket bra att äntligen kunna välkomna allmänheten att ta del i firandet, säger Johan Melin som är projektledare för Marinen 500 år.

Fredag och lördag, 13-14 maj, finns marinen på plats vid Elevatorkajen i Kalmar och välkomnar besökare. Av säkerhetsskäl kan vi tyvärr inte erbjuda allmänheten att komma ombord på våra fartyg utan visar istället utrustning på kajen och erbjuder dessutom virtuella studiebesök via 360-filmer på Försvarsmaktens Youtubekanal. Självklart finns personal på plats för att svara på frågor och berätta om sitt jobb. Ubåtsräddningsfartyget HMS Belos visar ubåtsräddningsfarkost och kommer dessutom att lämna över en bronskanon från Regalskeppet kronan till Kalmar Länsmuseum. Dessutom spelar Marinens musikkår och en Helikopter 14 genomför en flaggflygning. Se hela programmet för Kalmarhelgen här.

Intensivt firande under maj

Nästkommande helg, den 20-21 maj firar marinen i Härnösand. Korvetten HMS Härnösand, som fått sitt namn av staden, förtöjer stadskajen. Se det programmet här.

I slutet av maj anländer marinens två skonerter Gladan och Falken till Lübeck. Även marinchefen kommer att delta i örlogsbesöket i den tyska hamnstaden, möjligen medförandes tio silvermynt. Den något ovanliga valutan förklaras av att det råkar vara just så mycket som Sverige ännu är skyldigt för de tio fartyg Gustav Vasa köpte och fick levererade av Lübeck för 500 år sedan – en händelse som för övrigt anses utgöra den svenska marinens födelse.

– Fartygen levererades den 7 juni 1522 och var nödvändiga för att stärka Sveriges position i Östersjön och minska danskarnas dominans, berättar marinens kommunikationschef, Rebecca Landberg.

Marinfest hela sommaren

3–7 juni genomför Röjdykardivisionen en kapprodd på Göta kanal, med start i Vadstena och mål i Söderköping.

4–5 juni i Stockholm bjuder marinen in till ett evenemang vid Galärparken. Samtidigt med firandet kommer det då också pågå förberedelser för övningen Baltops 22 och många utländska fartyg och deltagare kommer att fylla stadens hamnar.

7 juni är marinens officiella födelsedag och det firas med två ceremonier och genom att minnesstenar avtäcks i Stockholm, Söderköping (dit marinens tio första fartyg levererades år 1522), Karlskrona och Göteborg.

12–14 augusti är det Karlskronahelgen och på lördagen 13 augusti är det öppet hus för allmänheten och hela verksamheten visas upp. Det blir även aktiviteter hela helgen i Örlogsstaden och vid Marinmuseum, däribland avtäckandet av ännu en minnessten vid Amiralitetskyrkan.

26–28 augusti bjuder Göteborg in till Garnisonens dag på fredagen 26 augusti, och under hela helgen finns marin personal på Gustav Adolfs torg och Stigbergskajen för att möta allmänheten.

Den 23-24 september sker det sista hamnbesöket, -i Malmö.