Årets Våreld har höjt tröskeln

Tillsammans har värnpliktiga, anställda soldater och officerare, inkallad pliktpersonal och elever på Försvarsmaktens skolor övat. Från Skåne i söder till Karlsborg i norr.
– Alla är viktiga pusselbitar i arméns operativa förmåga. Vi har prövat och höjt kunskap, vi har utvecklats tillsammans. Vi har kunnat öva förband i större skala och det bidrar till att öka stabiliteten och säkerheten, säger Stefan Pettersson som varit övningsledare för årets övning Våreld.

soldat under övning Våreld
soldat under övning Våreld
Soldater från en stor del av Arméns förband har deltagit under Våreld Foto: Sarah Ryrhagen/Försvarsmakten
stridsfordon
På övningsområde i Skåne, runt Skillingaryd, Remmene och Skövde Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten
stridsvagnar
Foto: Felix Sundbäck/Försvarsmakten
soldater
Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
stridsfordon
Foto: Lotta Skarenberg/Försvarsmakten
mc
Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
stridsfordon
Foto: Livgardet
soldat
Foto: Sarah Ryrhagen/Försvarsmakten
stridsfordon
Foto: Sarah Ryrhagen/Försvarsmakten
stridsfordon
Foto: Sarah Ryrhagen/Försvarsmakten
mc och stridsfordon
Foto: Felix Sundbäck/Försvarsmakten
artilleri
Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten

I det rådande omvärldsläget är det extra viktigt att Försvarsmakten fortsätter genomföra den verksamhet som är planerad för att bidra till förmågan att försvara Sverige. Årets övning har varit en av de största Våreld på många år där cirka 4 000 deltagare från 14 olika förband övat tillsammans för att bidra till arméns fortsatta utveckling.

Övningen inleddes med att tidigare värnpliktiga och reservofficerare anslöt för att påbörja repetitionsutbildnings. Dessa ingick sedan i förbanden som samlades i Skåne och Skillingaryd. Efter den inledande veckan förflyttades hela övningen upp till Skövde och Remmene, vilket gav värdefulla erfarenheter i att flytta stora förbandsmassor över stora ytor.

Brigaden – system av system till en helhet

Övningen övergick sedan i brigadskedet, vilket innebär att brigadchefen med sin stab leder alla olika delar. Alla de förmågor som förbanden bidrar med övas som en helhet.
– Brigadens förband bidrar med olika förmågor och det är genom samövning vi får ihop detta. Vi måste verka som en helhet med dessa förmågor för att utveckla brigadens fulla potential i striden, säger brigadchef Michael Carlén i filmen som du kan se ovan.

Färdiga krigsförband

Efter två veckor ska förbanden återhämta och påbörja vård av både sig själva och sin materiel. Det innebär också slutskedet för de värnpliktiga som om några veckor ska mucka och sedan övergår till att vara krigsplacerade i förbanden.

– Årets Våreld har gjort oss vassare! Förmågan att verka med våra bataljoner i brigadens ram har gett oss bättre förutsättningar att hantera försvaret av Sverige. Tillsammans tar vi stora steg både i sättet att öva och vår förmåga att leda förband,  avslutar Stefan Pettersson.

Brigadens förmågor

En film där brigadchefen berättar om brigadens förmågor och hur dessa används som en helhet.
I filmen när brigadchefen pratar om Brigadspaningskompaniet, spaning och underrättelse så symboliseras det av K 3:s verksamhet eftersom deras spaning- och underrättelseförband ibland ingår i brigaden.