Svenska FN-styrkan i Mali avslutas 2023

Regeringen meddelade i dag att det svenska bidraget till FN-insatsen Minusma avslutas ett år tidigare än beräknat. Ursprungligen skulle den svenska delen avvecklas under 2023 för att tas hem under 2024. Nu tas den hem till juni 2023.

Mali
Mali
Det svenska bidraget till FN-insatsen Minusma avvecklas. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Mali
Den svenska FN-insatsen i Mali har pågått sedan 2014. Foto: Alexander Frövall/Försvarsmakten
Mali
EOD-grupp från Ing 2 i Mali. Foto: Förvarsmakten

Målet är att hela den svenska styrkan på omkring 220 soldater ska ha lämnat Mali 30 juni 2023. Regeringen har informerat riksdagen om beslutet att det svenska bidraget till FN-insatsen Minusma avvecklas.

– Våra svenska soldater i Mali har gjort och gör alltjämt ett fantastiskt jobb i en mycket utmanande och farlig miljö. Under den senaste tiden har förutsättningarna förändrats i landet men fram till att vår siste soldat är hemma bedriver vi fortsatt operationer precis som vanligt, säger generallöjtnant Michael Claesson, Försvarsmaktens insatschef.

Mali är ett av världens fattigaste länder och under senare år har det skett en ökning av kriminella aktiviteter, såsom illegal handel med vapen, droger, människor, kidnappningar och terrordåd. De terrorgrupper som verkar i landet har i huvudsak kopplingar till Al Qaida och IS/Daesh.

I maj 2021 genomfördes den senaste statskuppen i Mali. Då avsattes interimspresidenten Bah Ndaw och överste Assimi Goita tog makten. Överste Goita lovade genomföra demokratiska val i februari 2022, men meddelade i början av året att valen skjuts fram fem år. Förutom detta bjöd den sittande juntan in Wagner Group att verka i landet. Wagner Group är ett ryskt säkerhetsföretag med militär struktur och i skrivande stund beräknas omkring 800 personer från företaget finnas i Mali. Wagner Group har upprepade gånger gjort sig skyldiga till övergrepp där de verkar, bland annat gentemot lokalbefolkningen.

Sverige har i dag cirka 220 soldater inom den FN-ledda Minusma-insatsen i Mali. Förutom denna insats bidrar Sverige med åtta soldater till EU-träningsinsatsen EUTM Mali. Vidare har Sverige fram till nyligen bidragit med cirka 150 soldater till den franskledda multinationella specialförbandsinsatsen Task Force Takuba. Den svenska delen av Task Force Takuba verkar på ett ettårigt mandat i Mali och Niger och det tidigare bidraget avvecklas under första kvartalet 2022.