Polisen avskriver brottsmisstanke mot anmälda befäl vid Ledningsregementet

Polisen har lagt ner utredningarna mot två av de befäl som anmälts vid Ledningsregementet i december förra året.

Överkroppen på person klädd i uniform som bär vapen hängande över bröstet
Överkroppen på person klädd i uniform som bär vapen hängande över bröstet
Foto: Bezav Mahmod, Försvarsmakten

Under senhösten 2021 utreddes arbetsmiljön för förbandets värnpliktiga och befäl. Resultatet av undersökningen visade att det förekom brister i värnpliktsutbildningen. Genom att 468 värnpliktiga skickades hem på jullov i förtid skapades tid för utbildning och planering inför våren. Vid granskning av händelser som återberättats under undersökningen framkom uppgifter som, om de var korrekta, bedömdes som så allvarliga att händelserna behövde utredas vidare av polisen.

Förundersökningsledaren har beslutat att lägga ner utredningarna mot två av befälen då brott inte kunnat styrkas.

- Vi har en skyldighet att anmäla händelser som vi misstänker kan vara brottsliga och vi är väldigt glada över att polisen i en oberoende utredning nu friat våra två medarbetare från misstankarna som fördes fram i den initiala utredningen. För alla inblandade är det en styrka att utredningen skett utanför Försvarsmakten, av polisen, säger Per Nilsson, ställföreträdande garnisonschef på Ledningsregementet.

Utredningen om en av de anmälda händelserna fortsätter. I detta ärende råder fortsatt förundersökningssekretess.