Tung kustrobot var på plats vid den skånska kusten

I samband med förstärkningen av Gotland placerade Försvarsmakten samtidigt ut lastbilsmonterade sjömålsrobotar i södra Skåne, ett robotsystem med en räckvidd på omkring 100 kilometer. Från sin grupperingsplats kan robotenheten, tillsammans med flyg och korvetter, sätta in sjömålsrobotar med lång räckvidd och därmed verka över stora delar av södra Östersjön.

robotenhet
robotenhet
Styrkan med lastbilsmonterade sjömålsrobotar är att kunna gruppera dolt, men om det behövs också snabbt kunna flytta enheten. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
soldater
Hemvärnssoldater ledda av Södra militärregionens stab fanns på plats som stöd för robotenheten. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Robot 15
Tung sjömålsrobot (Robot 15) kan skjutas mot mål långt ute till havs. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Tung kustrobot återinfördes i Försvarsmakten 2016, och ingår sedan några år tillbaka fullt ut som ett krigsförband i marinen. Delar av materielen kommer från det tidigare kustrobotbatteriet, men mycket har moderniserats och anpassats till nuvarande förhållanden. Enheten är organisatoriskt och taktiskt helt integrerad i Tredje sjöstridsflottiljen. Därigenom kan den, samordnat med flyg och ytstridsfartyg, avfyra robotar mot en eventuell angripare.

Styrkan med enheten är att bland annat kunna gruppera dolt utan att en motståndare vet var den befinner sig, på så sätt skapas ett taktiskt övertag.

– Enheten är ett bra verktyg som dolt kan verka inom ett stort område. Fartyg är oersättliga i den viktiga närvaron till sjöss där vi med egna ögon kan se vad som händer därute och på så sätt bidra till vår lägesuppfattning. Robotenhetens möjlighet till ett dolt uppträdande utgör därför ett viktigt komplement till fartygen och blir ytterligare ett verktyg i lådan, säger Jenny Ström som är chef för Tredje sjöstridsflottiljen.

Enheten skyddades av hemvärnssoldater ledda av Södra militärregionens stab.