Starkt ökat intresse för Försvarsmakten

Det säkerhetspolitiska läget och förstärkningen på Gotland i januari väcker försvarsviljan hos många. Antalet ansökningar till Hemvärnet steg till rekordnivåer i januari, samtidigt som ovanligt många kontaktade Försvarsmakten med frågor om hur de kan hjälpa till.

Värnpliktiga som bär utrustning.
Värnpliktiga som bär utrustning.
Det oroliga omvärldsläget har gjort att allt fler söker sig till Försvarsmakten. Foto: Per Forsberg/Försvarsmakten

Under januari ansökte långt över dubbelt så många (156 procent) till Hemvärnet jämfört med samma period förra året. Totalt togs 993 nya ansökningar emot. Samtidigt noterades en avsevärd ökning av antalet förfrågningar till Försvarsmakten via telefon, mejl och sociala medier.

Det starka intresset kopplas till medierapporteringen kring förstärkningen på Gotland och det säkerhetspolitiska läget. Det säger Pontus Kandelin, kommunikatör på Försvarsmaktens HR-centrum.

– Många av förfrågningarna som har kommit in till oss har inte rört Hemvärnet direkt, utan mer handlat om hur man kan hjälpa till i det osäkra läget. Vi har alltså uppfattat en ökad försvarsvilja på grund av medierapporteringen kring det osäkra omvärldsläget.

Mejlen som har kommit in har enligt Pontus Kandelin varit av arten ”Hur kan jag anmäla mig frivilligt om det blir krig?” och ”Finns det något sätt jag kan hjälpa till på nu när det verkar oroligt?”.

Majoriteten av dem som har hört av sig är män i åldrarna 25-60 år. Många verkade ha genomfört militär grundutbildning (värnplikten) eller någon annan samhällsviktig utbildning, exempelvis till sjuksköterska.

– En del verkade vara nyinflyttade till Sverige och ville engagera sig i Försvarsmakten – oftast beskrev de att de har gjort någon typ av värnplikt i sitt tidigare hemland, säger Pontus Kandelin.

Det starka intresset för Hemvärnet märktes också genom en fördubbling av antalet inkomna frågor som rörde just Hemvärnet. Även antalet nyregistrerade i Försvarsmaktens rekryteringsverktyg, Mitt Försvarsmakten, ökade rejält – 66 procent fler anmälde sig, jämfört med hur det brukar se ut i januari.