Ökade satsningar på militär högteknologi

Försvarsmakten höjer takten i arbetet med att prova ut nya högteknologiska system. Anslagen och ambitionerna ökar – vilket kan komma att märkas genom att tidigare okänd utrustning syns under övningar och operationer.

Satellit
Satellit
Ett exempel på teknik som nu prövas ut är ett verktyg för rymdlägesbild, en så kallad SSA-demonstrator (Space Situational Awareness). Den visar vilka satelliter som just nu kan övervaka en plats. Foto: Nasa
Cybersoldater
Cyberoperationer är ett område där Försvarsmakten behöver öka kompetensen, konstaterar forskningschefen Rickard Stridh. Foto: Mattias Andersson/Försvarsmakten

Teknikutvecklingen går snabbt framåt på försvarsområdet och därför ökas anslagen till forskning och utveckling. Resurserna till forskning förstärks för varje år genom det senaste försvarsbeslutet. När det är fullt genomfört når anslaget över en miljard kronor, något som kommer att märkas inom hela Försvarsmakten.

Möjligheterna att genomföra experiment och att använda så kallade demonstratorer, försöksutrustning, ökar nu. Viss sådan utrustning är redan ute på försök i verksamheten.
– En demonstrator är utrustning med teknik som ännu inte är färdig. Syftet är att personalen ska få testa den i sin verksamhet för att se hur bra den fungerar och hur den påverkar hur uppgiften kan lösas, säger Rickard Stridh, Försvarsmaktens forskningschef.

Ett exempel på teknik som nu prövas ut är ett verktyg för rymdlägesbild. Den visar vilka satelliter som just nu kan övervaka en plats.
– Vi kallar den SSA-demonstrator (Space Situational Awareness) och den ger en aktuell rymdlägesbild. Den visar var vilka satelliter befinner sig, vilket påverkar hur förbandet kan uppträda. Det är forskare på FOI som har tagit fram den, säger Rickard Stridh.

Ny teknologi förändrar många delar av försvarsmaktens arbete – även de mer vardagliga delarna. Ett annat exempel är kommande test med en 3d-scanner som ska kunna ta mått på personal inför kommande utveckling av personlig materiel.
– På det sättet kan vi på ett enkelt sätt få uniformerna att sitta bättre, säger Rickard Stridh.

Den tekniska utvecklingen genomsyrar stora delar av den civila och den militära världen. En orsak till detta är att datorerna ständigt blir mer kraftfulla. Den som köpt en speldator vet att det inte tar många år innan maskinen gått från toppklass till att komponenter måste ersättas för att kunna klara av sin uppgift. Den utvecklingen i kombination med att sensorer och länkar för dataöverföring blir mer kraftfulla driver militär teknologi framåt i snabb takt.

– Konsten är sedan att få in nya system och sensorer i de plattformar vi redan har. Med andra ord, att se till att den kommer in i fartyg, stridsvagnar och stridsfordon. Det ska också göras tillräckligt fort så att tekniken kan ge oss ett övertag , säger Rickard Stridh.

Det finns många områden där utvecklingen går fort framåt – och det finns framför allt flera exempel på hur militära hot kan förändras och bli allvarligare när tekniska förmågor kombineras.

Det mest kända exemplet från 2000-talet är när militära spaningsdrönare beväpnades med markmålsrobotar.
– Det finns förstås flera historiska exempel på hur krigföringen förändrats på det här sättet. När tyskarna satte radio i sina stridsvagnar så blev de mycket effektivare, säger Rickard Stridh.

Obemannade militära farkoster som flyger, åker på marken eller i tar sig fram i vatten har redan använts i konflikter under många år. De väntas bli allt vanligare framöver – och demonstratorer kan komma att dyka upp där Försvarsmakten genomför verksamhet framöver. Möjligheterna till att införa ny teknik snabbare ökar med de förstärkta ekonomiska förutsättningarna.

– Att anslagen till forskning och utveckling höjs innebär att vi kan behålla den kompetens vi har och öka den. Vi behöver öka kompetensen inom flera områden, bland annat inom cyberoperationer och artificiell intelligens, säger Rickard Stridh.

Han har nyligen föredragit läget på forsknings- och utvecklingsområdet för de högsta företrädarna för Försvarsmakten, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarets materielverk (FMV) och Försvarshögskolan (FHS). Under toppkonferensen underströks vikten av att både kunna utveckla och använda förmågor samtidigt i det aktiva försvaret.