Klart med leverantör av ny uniform

Kontraktet för det gemensamma stridsuniformsystemet Nordic Combat Uniform System gick till den norska leverantören Oskar Pedersen AS. Det är första gången som Finland, Sverige, Danmark och Norge går in med gemensamma krafter i ett enskilt upphandlingsprojekt inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco.

Uniformer
Uniformer
Varje land kommer att få sitt eget kamouflagemönster. Foto: Nordefco
Uniformer
I systemet ingår uniformskonfigurationer från underkläder till ytterplagg. Foto: Nordefco
Uniformer
Uniformssystemet är anpassat för de tuffa nordiska klimatförhållandena. Foto: Nordefco
Uniformer
Uniformssystemet har en design som gör att funktionalitet och passform är anpassade till båda könen.

Behovet från de fyra länderna var ett modernt, funktionellt och flexibelt uniformssystem anpassat för de tuffa nordiska klimatförhållandena. I systemet ingår uniformskonfigurationer från underkläder till ytterplagg.

Konfigurationerna är likadana i alla länder, det är bara kamouflagemönstret på ytterplaggen som skiljer, varje land får sitt eget mönster. I systemet ingår också konfigurationer för djungel- och ökenliknande förhållanden för internationella insatser.

– Uniformssystemet har en design som gör att funktionalitet och passform är anpassade till båda könen. Omfattande användartester har genomförts med deltagare från alla fyra länder för att få bästa möjliga funktion för alla användare, säger Jennifer Skjäl Lundgren, chef för FMV:s verksamhetsområde Logistikmateriel.

Artiklar som hjälmar, handskar, kängor och personlig skyddsutrustning har lämnats utanför systemet. Dessa ingår inte i ramavtalet utan upphandlas självständigt av varje land.

Europeiskt konsortium av leverantörer

Stridsuniformssystemet som vann upphandlingen har tagits fram genom ett samarbete i en kärngrupp av leverantörer kända för sin innovationsverksamhet. Oskar Pedersen AS är leverantör och Layers AS projektledare.

Partner är Siamidis SA, som är ansvariga för tekniska lösningar och tillverkare av stridsdräkt samt plagg för kyla och regn, W.L Gore & Associates GmbH är systemets tekniska leverantör, Aclima AS och Woolpower AB står för ullunderkläder.

Kontraktsvärdet under den sjuåriga kontraktsperioden uppgår till 425 miljoner euro och leveranserna till Sverige beräknas till 2024.