Försvarsmakten följer händelseutvecklingen mycket noga

Den säkerhetspolitiska situationen i Europa har förvärrats i och med Rysslands invasion av Ukraina. Den förnyade ryska offensiven är ytterligare ett uttryck för det allvarliga säkerhetsläget.

Sjöman
Sjöman
Försvarsmakten har en god lägesbild och följer händelseutvecklingen mycket noga. Foto: HMS Nyköping/Försvarsmakten

Försvarsmakten har en god lägesbild och följer tillsammans med andra myndigheter och partners händelseutvecklingen mycket noga.

– Konflikten i Ukraina handlar ytterst om att Ryssland vill begränsa mindre staters rätt till självbestämmande. För ett land som Sverige, som bygger säkerhet tillsammans med andra, är detta på sikt en farlig utveckling, säger Försvarsmaktens kommunikationsdirektör brigadgeneral Mats Ström.

Försvarsmakten bedömer att risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är låg, men är beredd att vidta olika åtgärder beroende på det aktuella läget.

– Övningsverksamheten, enskilt och tillsammans med andra nationer, fortsätter att genomföras enligt plan, säger Mats Ström.

– Det finns en risk för påverkansoperationer och subtila hot. Även risken för cyberattacker samt olika former av kränkningar av svenskt territorium har ökat med anledning av den säkerhetspolitiska situationen i närområdet, säger Mats Ström och tillägger:

– Kriget i Ukraina har även visat på vikten av ett starkt och sammanhållet samhälle för att öka motståndskraften. Försvarsmakten bidrar till detta genom aktiva åtgärder.