Omfattande arbete bakom förstärkningen på Gotland

Den senaste tiden har Sverige och omvärlden sett hur Försvarsmakten förstärkt sin närvaro på Gotland. När soldater kliver ur transportplan och fordon rullar av färjan i tid så finns en enhet som lyckats med sin insats: FMLOG. Det är en förkortning av Försvarsmaktens logistik – så här löste de transporterna till Gotland.

Lastbilar kör av färja.
Lastbilar kör av färja.
Många soldater och fordon anlände till Gotland via färja. Foto: Emy Åklundh/Försvarsmakten
Militärfordon i Visby hamn.
När fordon rullar av färjan i tid så har Försvarsmaktens logistik (FMLOG) lyckats med sin insats. Foto: Emy Åklundh/Försvarsmakten
Fordon står uppradade framför färja.
Flera enheter och resurser transporterades till Gotland med kort varsel. Foto: Emy Åklundh/Försvarsmakten
Militärfordon rullar på gata.
Befolkningen på Gotland har fått se en ökad militär närvaro på ön under den senaste tiden. Foto: Emy Åklundh/Försvarsmakten

Lars Eklund, major och transportplaneringsofficer har haft bråda dagar den senaste tiden. Han och kollegorna vid Försvarsmaktens logistik har fått arbeta hårt i samband med att Försvarsmaktens närvaro på Gotland förstärkts. 

– Vi har alltid beredskap att sättas in för att lösa transporter inom alla transportsätt till vilken plats som helst i hela världen i alla konfliktnivåer. Den här operationen började på måndagen 10 januari, då fick vi en förberedande order om att den operativa beredskapsstyrkan skulle flyttas till Gotland, säger Lars Eklund.

Transportplaneringsofficer
Lars Eklund, major, transportplaneringsofficer. Foto: Försvarsmakten

Tog höjd för att flytta fler 

Ett planeringslag vid Försvarsmaktens transportkontor drog igång arbetet med att planera och genomföra de många transporter som skulle krävas. Planerna för hur förstärkningen skulle genomföras fick anpassas vart efter läget ändrades.

– Vi fick ta höjd för att förflytta betydligt fler förband initialt. Ett av förbanden skulle flygas in med C 17 från Heavy Airlift Wing och att förbandets fordon skulle komma med färja från Nynäshamn. Andra förband transporterades via Oskarshamn för att nå slutpunkt Gotland.

Därför meddelades allmänheten 

Landsvägstransporten av operativa beredskapsstyrkans fordon från I 19 i Boden till terminalen i Nynäshamn kunde lösas snabbt och smidigt genom egna resurser och civila avtalspartners. 

– Konvojen gick genom Stockholm och under en del av transporten eskorterades vi av polisen. Vi hade också gått ut och meddelat trafikredaktionen vid P4 Stockholm om att vi genomförde transporten och att det är förbjudet att bryta konvojen. Det hade varit klart dåligt om vi blivit tvungna att avbryta transporten på grund av en olycka, det var dessutom ishalka på delar av de drygt 100 mil som kördes.

Bättre uthållighet med båttransport

Fordonskonvojen körde på Gotlandsfärjan i Nynäshamn. Soldater och officerare i den operativa beredskapsstyrkan flögs in och klev ur C 17-planet på Visby flygplats. 

– De var där i tid för att kunna möta konvojen vid färjeterminalen i Visby. På så sätt fick de en extra natts sömn och kunde inleda verksamheten på Gotland med bättre uthållighet.

Vid tidpunkten rådde svåra väderförhållanden. 

– Hade vi inte kunnat flyga till Gotland så var vi beredda att landa på Ärna utanför Uppsala. Militärpolis från Livgardet var beredda och bussar stod uppställda vid flygfältet för att kunna transportera personalen till färjeterminalen i Nynäshamn.

Vid den här typen av planering måste Försvarsmaktens transportkontor ha flera reservplaner beroende på händelseutveckling.

Därför användes tungt transportflyg

Sverige är en del av samarbetet Heavy Airlift Wing och har tillgång till tunga transportflygplan av modellen Boeing C 17 Globemaster. Hade det inte gått att ta in dessa så hade Flygvapnets TP 84 Hercules kunnat användas för att lösa uppgiften. 

Fler enheter och ytterligare resurser kom sedan att transporteras till Gotland med kort varsel. Terminalen i Oskarshamn sattes under bevakning, personal och utrustning från bland annat Göta trängregemente (T 2), samt ytterligare enheter var på väg till färjeläget. 

– Vid den turen var Försvarsmakten ensamma på fartyget. Detta eftersom vi transporterade farligt gods, drivmedel och ammunition. Det var första gången jag planerade en egen tur med Destination Gotlands färja, även om det var rederiets personal som hanterade fartyget.

Allt kom fram enligt plan

De enheter, personal och utrustning som skulle till Gotland för att anpassa beredskapen kom fram enligt plan. Som alltid fanns reservplaner och alternativa lösningar att ta till. Personalen vid Försvarsmaktens transportkontor har haft bråda dagar, men de var aldrig oroliga kring att kunna lösa sin uppgift. Enheten har lång erfarenhet av att jobba med den här typen av operationer eller insatser.

Den förstärkning på Gotland som pågår nu väntas fortsätta en tid. Det var snabba ryck när den inleddes och Försvarsmaktens transportkontor lär få ytterligare uppgifter innan den är över. 

  Jag vill passa på att tacka alla militärregioner, stödjande förband och civila myndigheter och leverantörer för smidigt och bra samarbete, säger Lars Eklund.