Ökat hot mot Sveriges beslutsfattande och handlingsfrihet

Lena Hallin, chef för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, höll ett anförande om omvärldsläget på Folk och Försvars rikskonferens under tisdagen.
– Vi är långt från ett normalläge för svensk säkerhet i dag. Utvecklingen har under en tid gått i riktning mot en allvarlig säkerhetspolitisk kris i Europa, och den har accelererat de senaste månaderna.

Chefen Must
Chefen Must
Lena Hallin, chefen för Must, talade på Folk och Försvars rikskonferens under tisdagen. Foto: Folk och Försvar

Chefen för Must fokuserade i sitt anförande mycket på ryskt agerande.
– Rysslands främsta målsättningar är regimstabilitet och att stärka sin ställning som stormakt. Att förhindra Natos utvidgning i Rysslands närhet har högsta prioritet – och man ser mycket långsiktigt på detta.

Hon menade att Ryssland medvetet utnyttjar oron i väst för en rysk intervention mot Ukraina för att få genomslag för sina krav på en förändrad europeisk säkerhetsordning.
– Hotet kan vara angreppet. Oavsett hur den nuvarande situationen utvecklas så är det en illusion att spänningarna i Europa skulle vara övergående.

Lena Hallin tryckte också på den komplexa hotbilden mot Sveriges säkerhet som Must ser.
– Risken för att Sverige ska utsättas för hårdhänta påtryckningar för att påverka vårt suveräna beslutsfattande och att minska vår handlingsfrihet har ökat. Dessutom ses ekonomi och teknologi alltmer som en del av säkerhetspolitiken och som potentiella vapen.

– Kvalificerade statliga aktörer söker brett efter sårbarheter i vårt öppna och digitaliserade samhälle. Man ser ingen skillnad mellan offentligt och privat, civilt och militärt, mellan fysiska eller cyberdomäner. Sårbarheter på ett område kan användas för påverkan på ett annat.

Hon konstaterade också att Ryssland och Kina stärker sitt samarbete, om än inte lika mycket som de vill ge intryck av.
– Länder som Ryssland och Kina kan använda hela spektret av sina samhällsresurser för att nå sina mål och de har god förmåga till samordning. Underrättelsehotet mot Sverige är fortsatt högt och vårt säkerhetsskyddsarbete får inte eftersättas.