Förstärkning av militära förmågor runt om i landet

Försvarsmakten har beslutat att omfördela resurser för att förstärka operativt på flera olika platser i landet.
– Säkerhetsläget i vårt närområde har varit allvarligt en längre tid och den senaste händelseutvecklingen har stärkt den bilden ytterligare, säger insatschef Michael Claesson.

Michael Claesson, insatschef.
Michael Claesson, insatschef.
Michael Claesson är Försvarsmaktens insatschef. Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten

Försvarsmakten ser nu ökad rysk aktivitet i Östersjön, med inslag som avviker från normalbilden. Bland annat har ett antal landstigningsfartyg från Rysslands norra marin passerat in genom Stora Bält och vidare in i Östersjön.

– Det behöver inte betyda något ökat hot, men vi anpassar oss alltid efter rådande situation, säger insatschefen.

Insatschefen konstaterar att en del av de åtgärder Försvarsmakten vidtar kommer att synas och andra syns inte.

– På Gotland kommer det med säkerhet synas, men vi omdisponerar resurser på fler platser än så. Sammantaget berör det förmågor ur samtliga stridskrafter. Vi kommer att verka i luften, på havet, under ytan och på marken på olika sätt och på olika geografiska platser.