Så var Försvarsmaktens 2021

Ännu ett intensivt år har passerat, ett år som i hög grad påverkats av pandemin. Myndigheten har trots det målmedvetet arbetat för att bygga ett starkare försvar. Försvarsmakten har fått in en mängd nya rekryter, återetablerat regementen och tillförts mycket ny materiel.

Filmklipp
Se årsfilmen. Foto: Försvarsmakten

Genom ett stort antal övningar tillsammans med våra partnerländer har vi lagt grunden till stabilitet i närområdet. Våra internationella insatser har samtidigt varit av stor betydelse för säkerheten i Afrika och Europa.

Årsfilmen ger en kort sammanfattning av hur Försvarsmakten arbetat för att Sverige ska stå bättre rustat för morgondagens hot.