På vakt under julhelgen

Från Boden till Revingehed, från Gotland till Göteborg. Över hela vårt avlånga land håller Försvarsmakten beredskapen uppe dygnet runt, varenda dag i veckan. Julafton är inget undantag.

Sjömän sopar snö
Sjömän sopar snö
När de flesta av oss är lediga och äter julbord med nära och kära har Försvarsmakten personal i tjänst. Foto: Försvarsmakten
Militärt fartyg
Över hela vårt avlånga land håller Försvarsmakten beredskapen uppe dygnet runt. Foto: Försvarsmakten

När de flesta av oss är lediga och umgås med familj och vänner har Försvarsmakten personal i tjänst på marken, i luften, till sjöss.

– Vi bevakar vårt territorium och vårt närområde varje dag dygnet runt, säger Jonas Wikman som är ställföreträdande insatschef vid Högkvarteret i Stockholm. Vi har beredskap på alla ledningsnivåer och vi är redo att hantera uppkomna händelser både i Sverige och utanför landets gränser.

Vakttjänstgöring vid Försvarsmaktens olika anläggningar är en vanlig uppgift under helger. Vid Livgardet patrullerar insats- och bevakningsavdelningen på regementets område, medan exempelvis en officer och en sjöman har den behagliga uppgiften att hålla vakt på HMS Gladan som ligger förtöjd i Las Palmas, Gran Canaria.

Försvarsmaktens medarbetare finns över hela världen. Totalt cirka 400 officerare och soldater är utsända på olika internationella uppdrag. Det svenska FN-bidraget i Mali utgörs av en kontingent på omkring 300 personer som arbetar för att stabilisera det krigshärjade landet. Irak, Korea och Somalia är andra platser där Försvarsmaktens medarbetare tjänstgör denna jul.