Från värnplikt till blivande officer

Det råder febril aktivitet vid regementet och under hösten har det märkts av att det inte bara är fler värnpliktiga som utbildas, utan även fler officers- och specialistofficerselever vid Fältarbetsskolan.

Officerselev har genomgång med värnpliktiga innan ett övningsmoment.
Officerselev har genomgång med värnpliktiga innan ett övningsmoment.
Under utbildningen får officerseleverna tillfälle att bland annat trupputbilda värnpliktiga. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten
Officerselever under kursen marklära vid Fältarbetsskolan 2021.
Officerselever under en kurs i marklära vid Fältarbetsskolan, en viktig kunskap för att till exempel kunna bedöma vilka fordon som kan ta sig fram i terrängen. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten
Simon Arrling och August Albrechtsson under sin verksamhetsförlagda utbildning vid Fältarbetsskolan i Eksjö.
Simon Arrling och August Albrechtsson läser sista året och genomför sin verksamhetsförlagda utbildning på Fältarbetsskolan vid Eksjö garnison. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten
Specialistofficerselever vid Fältarbetsskolan i Eksjö upprättar Fackverksbro.
Specialistofficerselever vid Fältarbetsskolan upprättar en fackverksbro. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten

Just nu läser två kullar specialistofficersutbildningen (SOU) och tjugotal elever från Officersprogrammet (OP) genomför sin verksamhetsförlagda utbildning här i Eksjö. Det var ett tag sedan det fanns så många elever på Fältarbetsskolan.

Sedan jag började i Försvarsmakten 1995 har vi befunnit oss i ett konstant tillstånd av neddragningar. Nu har vinden vänt, och det är oerhört stimulerande och utmanande att få vara med och utbilda framtidens yrkesofficerare. I år har vi 55 elever på OP och SOU, som jämförelse hade vi hösten 2016 endast tre. Dessa elever kommer efter examen att bli värdefulla tillskott för fältarbetsfunktionen, både här på Ing 2 men även på pionjärplutonerna tillhörande manöverförbanden, säger Marcus Lukic som är utbildningsförvaltare vid Fältarbetsskolan.

Efter grundutbildningen väljer förhoppningsvis flera ett fortsatt engagemang i Försvarsmakten. Det engagemanget kan se olika ut, där en del väljer att söka sig vidare mot officersyrket. Två som valde att studera vidare vid Officersprogrammet direkt efter värnplikten är August Albrechtsson och Simon Arrling. De är nu inne på utbildningens sista år och förklarar varför de valde att söka sig till officersyrket.

Det är ett väldigt roligt yrke i grunden, man får träna, man får kamrater för livet och man får vara ute i naturen. Sen är det väldigt utvecklande och den ena dagen är inte den andra lik. Det kändes som en naturlig fortsättning på min karriär i Försvarsmakten för det var här jag ville vara, säger August.

Tanken att bli officer växte fram

När de började sin grundutbildning fanns kanske inte tanken på att bli officer, men det var något som växte fram under grundutbildningen. Simon berättar att han jobbat med lite olika saker innan han frivilligt sökte till att göra värnplikt och tyckte att det var något som passade honom.

Under grundutbildningen gick jag som plutonsbefäl och efter muck kunde jag ta anställning som soldat eller faktiskt ta på mig lite mer ansvar och ta steget att antingen bli specialistofficer eller officer, där jag tycker officer passar mig bättre, berättar Simon.

Inledningsvis upplever de att utbildningen varit mer teoretisk även om det funnits praktiska inslag. När de får frågan om vad som varit roligast under utbildningen funderar de en stund och berättar om minnen som de uppskattat från utbildningen.

Efter förra sommaren hade vi en taktikkurs där vi gick igenom plutonstrid och kompanistrid och i slutet av kursen fick vi officerselever truppföra själva och tillämpa det vi lärt oss. Man såg hur alla lärde sig, tog åt sig av de misstag man gjorde och det blev en förstahandsupplevelse i att omsätta teori till praktik, säger Simon och berättar att man får en förståelse för helheten under utbildningen.

Just nu är det full fokus på utbildningen vid Fältarbetsskolan där de fördjupat sina kunskaper om fältarbeten. Till sommaren tar de examen och kan påbörja sina officerskarriärer. Både August och Simon berättar att de troligtvis till en början kommer vara instruktörer och utbilda värnpliktiga under ett eller några år.

Till en början behöver vi skaffa erfarenhet på plutons- och kompaninivå, men sen finns det inget som säger hur långt vi kan gå. Vi är ju ämnade att vara chefer så jag ser väl att jag bidrar med ledarskap och chefsansvar på den nivå jag behövs. Där jag behövs där kommer jag kunna göra gott när tiden är inne, säger August.

Simon håller med och lägger till:

Jag vill söka mig dit där jag tycker det är roligt för tillfället. Försvarsmakten är stort och det finns mycket att göra och om man tycker något är roligt och intressant så kan man grotta ner sig där och bli så bra man bara kan bli. Det är där jag vill hamna till slut, inte bara vara på ett ställe för att jag måste utan försöka hamna på de ställena jag tycker är intressanta. Sen om det är värnpliktssystemet i tjugo år eller där man utvecklar materiel, det får vi se.

Oavsett var Simon och August till slut hamnar så är de och deras kamrater viktiga tillskott till officerskåren och för ett försvar i tillväxt.

August och Simons tips till dig som vill läsa till officer
  1. Ha roligt med dina kamrater. Det bidrar till att man vågar diskutera med dem.
  2. Knyt kontakter med andra elever från andra förband. Du får en bra förståelse för deras system och får en inblick i deras förband.
  3. Ta alla chanser du får till att vara chef när du till exempel är på fältövning.
  4. Var ödmjuk inför uppgiften och ta hjälp av varandra.
  5. Våga försöka och våga misslyckas – du är där för att lära dig.