Därför utbildar Sverige ukrainska säkerhetsstyrkor

Sedan 2018 deltar Försvarsmakten med personal till den kanadensiskt ledda tränings- och utbildningsinsatsen Unifier i Ukraina. Tre svenskar utbildar just nu ukrainska säkerhetsstyrkor och insatsen är planerad att växa de närmaste åren.
– Vårt uppdrag här är att vara mentorer i övningsplanering, utbilda underofficerare i ledarskap och taktik samt mycket annat, berättar major Roger Djupsjö, kontingentschef för den svenska personalen.

Soldater
Soldater
Operation Unifiers syfte är att konsolidera de ukrainska säkerhetsstyrkornas förmåga att självständigt hantera säkerheten i landet. Foto: Anders Blom/Försvarsmakten

Den europeiska säkerhetsordningen har varit avgörande för fred och stabilitet i Europa under lång tid. Grundläggande för att denna ordning ska kunna bestå är att varje land kan slå vakt om sitt territorium, hävda sin rätt och säkerställa demokratisk kontroll över sina väpnade styrkor. Det är i den kontexten Försvarsmaktens tränings och utbildningsinsats i Ukraina ska förstås.

Kontingentschefen Roger Djupsjö har varit i Ukraina sedan mars 2021.
– Uppdraget genomförs med ett icke-stridande stöd i syfte att konsolidera de ukrainska säkerhetsstyrkornas förmåga att självständigt hantera säkerheten i landet. Förutom det vi stöder med nu har Sverige bidragit med allt ifrån sjukvård till minröjning och utbildning av militärpoliser, säger han.

Vad kan en svensk officerare lära den ukrainska försvarsmakten?
– Vi kan lära dem mycket! Från ledarskap till taktiskt bedömande. Ukraina hörde under kalla kriget till det gamla östblocket vilket har gjort att deras doktriner varit vitt skilda från våra. Uppdragstaktik, som genomsyrar vårt sätt att se på uppdrag och ledarskap, är mer eller mindre ett helt nytt tankesätt här.

Samtidigt menar Roger Djupsjö att även den svenska Försvarsmakten tjänar på att delta i insatsen.
– Att arbeta tillsammans med Unifier och övriga multinationella organisationer ger många erfarenheter inom områdena vi utbildar i. Landet befinner sig i ett hybridkrig och här har vi mycket att lära om framtidens krigföring.

Nya spänningar påverkar inte utbildningen

Den senaste tiden har media rapporterat allt mer om ökande spänningar längs gränsen och ett hårdnande internationellt tonläge. Men Roger Djupsjö ser inte att detta påverkat utbildningsverksamheten i någon större omfattning.
– Egentligen inte. Inga utbildningsinsatser har ställts in. Dock märker man självklart av det, till exempel vid samverkan med staber, då samtalen ofta berör ämnet.

Den svenska personalen i Unifier uppehåller sig inte vid den så kallade kontaktzonen och bedriver inte heller utbildningsverksamhet i konfliktområdet.

Rekommenderar andra att söka

Roger Djupsjö berättar att man som svensk blir väl mottagen i landet.
– Väldigt väl skulle jag säga. Vi har ett gott rykte och man uppfattar att vi står för vad vi lovar. Som icke-medlemmar i Nato har vi dessutom ett gemensamt utgångsläge. Att det sedan finns historiska beröringspunkter, hela vägen tillbaka till vikingarna i österled, gör inte saken sämre. Ukrainas befolkning kan sin historia.

Från årsskiftet blir Försvarsmaktens engagemang i Unifier en egen insats, med P18 på Gotland som uppsättande förband. Det är sedan länge planerat att Försvarsmaktens stöd till Unifier ska växa. På frågan om han kan rekommendera andra att söka insatsen tvekar inte Roger Djupsjö.
– Absolut! Ukraina är ett fantastiskt land med enorma slätter, vackra berg, havslandskap, spännande städer och god mat. Lägg till det en vänlig och nyfiken befolkning. Jobbet är intressant, även om det kan vara en utmaning med många omplaneringar och korta tidsperspektiv.