Task Force Takuba nu under svenskt befäl

Under onsdagen tog den svenska översten Peter formellt över befälet för den multinationella specialförbandsinsatsen Task Force Takuba i Mali.

Ceremoni med militärer.
Ceremoni med militärer.
Den svenska chefen tog befälet över den multinationella specialförbandsinsatsen Task Force Takuba i Mali. Foto: Franska försvarsmakten
Ceremoni med militärer.
Den svenska chefen tog befälet över den multinationella specialförbandsinsatsen Task Force Takuba i Mali. Foto: Franska försvarsmakten

Själva ceremonin ägde rum i förra veckan under överinseende av bland annat överbefälhavaren, men det var först under onsdagskvällen som den svenska chefen formellt tog befälet över den multinationella specialförbandsinsatsen Task Force Takuba i Mali.

– Det känns stort och ansvarsfullt, säger överste Peter.

Han har precis kommit tillbaka till Ménaka, där Task Force Takuba är grupperade, efter en rundresa i regionen med sin företrädare, den franske brigadgeneralen Philippe Landicheff. De har bland annat besökt ledningen för den franska insatsen Operation Barkhane som Task Force Takuba är en del av, träffat representanter för FN och EU:s insatser samt haft ett möte med Sveriges ambassadör i Mali, Kristina Kühler i huvudstaden Bamako.

– Den här typen av resa är viktig att göra så här direkt i inledningen så att vi kan knyta kontakter och få en personlig relation till de nyckelspelare vi ska jobba tillsammans med, säger han.

Task Force Takuba har till uppgift att rådge, utbilda och medfölja den maliska armén i kampen mot islamistiska terrorgrupper som verkar i gränsregionen mellan Mali och Niger. Sverige har deltagit i insatsen i snart ett år med en snabbinsatsstyrka utrustad med bland annat helikopter 16 och nu också med en svensk som chef för hela stridsgruppen. Hittills har styrkan varit franskledd med en svensk ställföreträdare.

– Att Sverige nu får ta över ledningen är ett tydligt kvitto på att förtroendet för de svenska specialförbanden, den svenska styrkan om helhet och dess mycket kompetenta personal är högt. Vi har bidragit med en efterfrågad och kraftfull förmåga och löst våra uppgifter på ett bra sätt, säger Peter.

Fram till den 1 mars nästa år ska Sverige ansvara för chefsskapet över Task Force Takuba. Ungefär samtidigt som Peter kliver av förändras också det svenska styrkebidraget så som det ser ut idag – helikoptrarna och personalen som ingår i snabbinsatsstyrkan tas hem.

– Vi har då levererat det vi utlovat och andra länder tar vid. Det kommer att bli en av mina arbetsuppgifter - att ta emot besökare från länder som beslutat sig för att delta eller som överväger att ingå i Task Force Takuba, säger han.

Kvällen är fortfarande varm när Peter lämnar flaggplan efter att ha tagit befälet över multinationella Task Force Takuba. Ett tiotal nationer ingår idag i insatsen och fler kommer tillkomma.

– Det finns ett tydligt europeiskt intresse av att bidra till denna viktiga uppgift. Vi har stora utmaningar framför oss, men styrkan i den multinationella Task Force Takuba med alla ingående förmågor och ett tydligt franskt engagemang gör att vi kan lösa våra uppgifter.

Peter heter i verkligheten något annat. Av säkerhetsskäl har Försvarsmakten beslutat att hålla hans identitet skyddad.