Stridsledning, radiotjänst och kamratskap

Tredje brigadstaben - en av Sveriges två brigadstaber - övar i Boden efter covid-uppehållet. Under en vecka i Boden har stabsofficerarna nu fräschat upp sina kunskaper under en så kallad krigsförbandskurs.

Erik Näslund är reservofficer i tredje brigadstaben sedan 2001. Till vardags är han delägare i ett konsultbolag men här är han en av dem som leder brigaden.
Erik Näslund är reservofficer i tredje brigadstaben sedan 2001. Till vardags är han delägare i ett konsultbolag men här är han en av dem som leder brigaden.
Erik Näslund, stående längst bak i bild, är reservofficer i tredje brigadstaben sedan 2001. Till vardags är han delägare i ett konsultbolag men här är han en av dem som leder brigaden. Foto: Johannes Tolf/Försvarsmakten
Tredje brigadstabens personal drillades även på skjutbanan under krigsförbandskursen.
Tredje brigadstabens personal drillades även på skjutbanan under krigsförbandskursen. Foto: Johannes Tolf/Försvarsmakten
Chefen för Norrbottens regemente, överste Nils Johansson, under sitt besök vid tredje brigadstabens krigsförbandskurs.
Chefen för Norrbottens regemente, överste Nils Johansson, under sitt besök vid tredje brigadstabens krigsförbandskurs. Foto: Johannes Tolf/Försvarsmakten
John Hansson, stabschef vid tredje brigadstaben.
John Hansson, stabschef vid tredje brigadstaben. Foto: Johannes Tolf/Försvarsmakten

Koncentrerade blickar riktas mot en stor kartbild. Dataskärmar flimrar, telefoner ringer och en skarp befälsröst ur en högtalare berättar att ett kompani anfaller.

Då kliver I 19:s regementschef överste Nils Johansson in.

Vi befinner oss i stridsledningscentralen - hjärtat i tredje brigadstaben som består av runt 80 personer - i en övningshall i Norrbotten.

Regementschefen besöker tillfälligt övningen - den viktigaste för brigadstaben på länge.  En efter en föredrar stabsmedlemmarna aktuell situation i det fiktiva scenariot.

Här på I 19, Norrbottens regemente, finns en av arméns två brigadstaber. Stabsmedlemmarna ska kunna leda runt 5 000 soldater och officerare i händelse av krig. Staben övas kontinuerligt men på grund av covidsituationen har de inte samlats fysiskt på nära två år.

Ett del i arméns tillväxt

Under en intensiv övningsvecka i Boden drillas stabens personal i allt från ledningsstödssystem till skjutning med automatkarbinen.

– Det är oerhört viktigt att vi genomför den här övningen – och att den görs lokalt, säger regementschefen Nils Johansson.

Armén växer och antalet brigader ska bli fler.

Nils Johansson fortsätter:
– Vi ska utbilda och förrådsställa hela denna brigad här i närområdet. Då blir ledningen i brigadstaben ett viktigt instrument för att åstadkomma det, säger Nils Johansson, som efter stabsgenomgången möts av många genuina leenden och igenkännanden. Han var själv med i staben för snart tio år sedan.

Förbandsanda och samhällsnytta

– Förbandsandan och kamratskapen är stark här.  

En del i det är att så många som en tredjedel av staben är reservofficerare. Flera har över 20 års tjänstgöring i samma stab.

Erik Näslund sitter böjd över en karta med många röda och gröna symboler. Till vardags är han delägare i ett konsultbolag men här är han en av dem som leder brigaden – och det ända sedan 2001. 
– För mig handlar det här om samhällsnytta. Att försvara vårt samhälle och Sveriges värderingar ligger mig varmt om hjärtat.

Hans blick försvinner långt bort. Rösten sänks.
– Och så är det kamratskapen. Vi är många här som känner varandra otroligt väl under speciella omständigheter.

Han pratar om övningar som svetsat dem samman under lång tid.  
– Men omväxlingen är viktig också. Att få göra något helt annorlunda från vardagen som känns viktigt.

Storövning i Norge 2022

Nästa stora tillfälle att samlas blir storövningen Cold Response i Norge där staben ska drillas en hel månad. Stabschefen John Hansson är nöjd.
– Det känns otroligt kul att samla staben och vässa färdigheterna så att vi är redo för Cold Response, säger John Hansson.