Jas 39 E Gripen – F 7 omskolar första krigsförbandet

De kommande åren i flygvapnet karaktäriseras av utveckling och tillväxt – där materieltillförsel är en del. Jas 39 E Gripen innebär ett förmågelyft för flygvapnet.

Flygvapnets Jas 39 E Gripen kommer fortsatt vara grå, dock ej i kamouflagemönster.
Flygvapnets Jas 39 E Gripen kommer fortsatt vara grå, dock ej i kamouflagemönster.
Flygvapnets Jas 39 E Gripen kommer fortsatt vara grå, dock ej i kamouflagemönster. Foto: Linus Svensson/Saab AB
Flottiljchef Skaraborgs flygflottilj överste Malin Persson och flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström.
Flottiljchef Skaraborgs flygflottilj överste Malin Persson och flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström. Med Jas 39 E Gripen blir det ett tekniksprång med många utvecklade befintliga förmågor och nya tillförs. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

I ett försämrat omvärldsläge måste flygvapnet vara relevant i vårt luftförsvar även i framtiden, Jas 39 E Gripen innebär ett förmågelyft och säkerställer detta.

– Flygvapnets styrka ligger i att vi alltid är taktiskt överlägsna en motståndare i varje situation. Detta skapar tröskeleffekt i fred och skalskydd i krig, säger flygvapenchefen Carl-Johan Edström.

Redan nu pågår förberedelser för införandet av Jas 39 E Gripen. Flygvapnet genom Taktiska utvecklingsgruppen Jas på Luftstridsskolan (TU Jas LSS) tillsammans med Saab och Försvarets materielverk, FMV, flyger nu systemet i det fortsatta utprovningsprogrammet. LSS får uppgiften att ta fram utbildningsanvisningar och taktiska reglementen för att från 2025 påbörja omskolning av det första krigsförbandet på F 7.

Varför Skaraborgs flygflottilj, F 7, är först att omskola krigsförband till nästa generations gripenflygplan beror på att det finns goda möjligheter och förutsättningar.

– Ännu en gång har F 7 fått uppgiften och det tunga ansvaret att introducera ett nytt stridsflygsystem i flygvapnet. Här finns en nedärvd tradition och en bred och djup kunskap att omvandla stora tekniksprång till operativ effekt i form av krigsförband, säger flottiljchefen Malin Persson.

–Förutom personal så finns en väl utvecklad infrastruktur i form av simulatorer, hangarer, flygplats och luftrum, säger hon.

Införandet av Jas 39 E Gripen innebär många nya förmågor för flygvapnet.

– Vi är bra redan nu och med E tar vi ytterligare steg. Med Gripen E skapar vi ett militärt problem för en motståndare. Vi blir helt enkelt vassare och farligare, säger flygvapenchefen.

Med moderniserade sensorer och framförallt sensorfusion är det ett enormt steg från C/D till E.

– Det sammanlagda förmågan kopplat till mjukvara, systemintegrering, sensorer, vapen och telekrigssystem, kommer matcha och i många fall vara bättre än dagens femte generations stridsflygplan, säger han.

–Jas 39 E Gripen  är inte bara ett slagkraftigt stridsflygplan det är också ett system med god bränslekonomi, enkelt att underhålla och med en hög tillgänglighet, säger flottiljchefen.

Exempel på en förmågehöjande effekt är att flygplanet har fler balkar, vilket innebär att Gripen E kan bära mer vapenlast i form av både robotar och bomber. Sammanfattningsvis ökas och utvecklas den operativa förmågan i förhållande till omvärlden.

Införandet – tidsplan

Införandet kommer att ske i flera steg.

Redan under nästa år påbörjas de första utbildningarna i teknisk tjänst mot 39 E i Saabs regi och kommer i huvudsak riktas mot personal som ska stödja FMV vid produktion på Malmen för att senare möjliggöra flygverksamhet på eget verksamhetstillstånd.

Därefter kommer TU Jas LSS under 2023 och 2024 fortsätta flyga Jas 39 E Gripen för att ta fram utbildningsanvisningar och taktiska reglementen. Verksamheten under 2023 och 2024 kommer att bedrivas på FMV:s verksamhetstillstånd.

Jas 39 C/D Gripen utgör grunden för flygvapnets förmåga och utbildningsverksamhet genom hela 2020-talet. Jas 39 C/D Gripen kommer fortsatt att vara en viktig del i det fortsatta militära flygutbildningssystemet. De kommer från 2026 vara flygvapnets Advanced Trainer Aircraft, ATA.

– Med fortsatt utveckling och uppdateringar kommer C/D vara fortsatt operativt relevant långt in i 2030-talet, säger flygvapenchefen.

F 7 kommer nu att påbörja arbetet med att införa Jas 39 E Gripen och utbildningssystemet med Advanced Trainer Aircraft som kommer genomföras med Jas 39 C/D Gripen, ATA 39 C/D.

–Uppgiften måste analyseras noggrant men det får inte ta för lång tid eftersom de första utbildningarna påbörjas redan hösten 2022. Jag är mycket stolt över att F 7 har fått förtroendet att genomföra detta men samtidigt ödmjuk inför den ansvarsfyllda uppgiften. Jag vet att vi kommer att lyckas eftersom personalen på F 7 är oerhört kunniga och alltid ser utmaningar som möjligheter, säger flottiljchefen Malin Persson

Vilken som blir nästa krigsförband att omskolas är inte beslutat.

– Det beror bland annat på infrastruktur, personaltillgång och flygoperativa överväganden. Det viktiga är att flygvapnet fortsätter leverera operativ effekt med C/D parallellt med att införandet av E startas. Det sammantaget gör att vi kan taktisera med införandet av det nya systemet, avslutar flygvapenchef Carl-Johan Edström.