Tidvis tjänstgörande skjuter skarpt

– Jag är polis och jobbar som förundersökningsledare vid utredningsjouren i Solna, berättar en lång man med ett vapen i handen och en rejäl bukett blåbärsris på huvudet. Han är en av många väl maskerade och deltidstjänstgörande soldater, GSS/T*, som tagit sig till Marma skjutfält för en veckas övning i 11:e militärpolisbataljonens regi.

Två män i grön uniform, en har ett vapen, båda tittar ut i skogen
Två män i grön uniform, en har ett vapen, båda tittar ut i skogen
Livgardets chef, överste Stefan Nacksten besökte övningen i Marma: "Jag var imponerad av t-soldaternas skjutförmåga, att så snabbt och pricksäkert kunna bekämpa ett mål. Det var också intressant att se hur de snabbt förbättrade sig i alla delar. Efter att ha genomfört ett moment första gången, göra en utvärdering, ta till sig feedback och direkt korrigera det som behövdes till nästa moment. Det var riktigt bra." Foto: Anna Palm/Försvarsmakten
Fem personer i militär utrusning sitter och står i skogen. De hanterar ammunition för vapnen som ligger på marken.
Det är en utmaning att på kort tid ta alla till ungefär samma kunskapsnivå. Nyrekryterad personal kan ha varit ifrån det militära i 10 år. Tillsammans måste gruppen därför ta ansvar för att lyfta samtliga personer till så hög nivå det bara går på den korta tiden övningen pågår. Foto: Anna Palm/Försvarsmakten
En hand håller i en handgranat
Att använda skarpa handgranater gör övningen mer komplex och kräver ett högt säkerhetsmedvetande. Foto: Anna Palm/Försvarsmakten
En grupp soldater i stridsutrustning står i en ring och samtalar
Utvärderingen som gruppen gör tillsammans efter genomfört moment är en viktig del i övningen. Det är då man kan göra korrigeringar och förbättringar till nästa omgång. Foto: Anna Palm/Försvarsmakten
en grupp kamouflerade soldater står i en ring och lyssnar på en militär som står på knä framför dem och pekar med handeni kam
Kapten Sebastian Lindgren, kompanichef på 11:e militärpolisbataljonen: "Vi har våra tidvis tjänstgörande och reservofficerare inkallade nästan hela tiden. Inte alla på en gång såklart, men i olika omgångar. Minst ett tillfälle per år har vi motsvarande en sån här övning där vi har olika fokusområden, just idag är det krig. Jag uppfattar att de tycker det är roligt att få komma hit och tillämpa det de kan bäst i en militär kontext" Foto: Anna Palm/Försvarsmakten
Man i grön baser och militär uniform tittar in i kameran.
Det är inte bara tidvis tjänstgörande soldater som övas vid ett sådant här tillfälle. Bataljonens reservofficerare får också träning, utbildning och möjlighet att praktisera sina kunskaper under övningen. Även heltidsanställda chefer får öva sin ledningsförmåga under stridsskjutning med skarp ammunition (SUSA). Foto: Anna Palm/Försvarsmakten
Tidvis anställda soldater skjuter skarpt
Foto: Anna Palm/Försvarsmakten

De flesta som deltar i övningen jobbar till vardags inom det polisiära yrket och har en deltidstjänstgöring hos Försvarsmakten. Anställningsformen är lagstadgad och tidsbegränsad till mellan sex och åtta år, men kan förlängas i vissa fall. Som GSS/T har de rätt till ledighet från sina huvudsakliga arbetsgivare för att kunna delta i övningar och genomföra vissa insatser.

En tillgång för bataljonen

Kompanichefen kapten Sebastian Lindgren är på plats och följer de olika övningsmomenten med stort intresse. Han är nöjd med övningen så här långt och talar med entusiasm om själva anställningsformen i sig. Trots kringarbetet som följer med, som till exempel administration och inkallelser, så anser han att kompetensen som soldaterna har med sig väger upp med råge.

– Som bataljon har vi våra krigsuppgifter och uppgifter i fred, vilka många gånger är polisiära. I och med detta förband har vi en djup kompetens som är unik. Dessa soldater kan inställa sig vid insatser och höjd beredskap och hjälper oss att vara det vi ska vara – ett militärpolisförband. För oss är de verkligen en tillgång, säger Sebastian Lindgren.

Tidvis anställd soldat i Marma
— Det är en väldig bredd på vad vi gör den här veckan vilket är utvecklande. Från att resa tält, maskera dem, träna på sjukvård, akuta skador och avsnörande förband till ren strid både i dagsljus och mörker, berättar Maria Edeskog. Foto: Anna Palm/Försvarsmakten

Gärna polis, men inte nödvändigtvis

När bataljonen rekryterar sina GSS/T är målgruppen poliser med militär bakgrund men det finns dem som har andra bakgrunder. Maria Edeskog jobbar på Skolverket som undervisningsråd och har ingen polisutbildning i bagaget.

– Jag sökte en utredartjänst, kallades till intervju och gjorde olika fystester. Det visade sig sen att just den tjänsten krävde polisbakgrund så istället fick jag en stabsassistentroll där man inte behöver ha polisutbildning. Det känns som att man bidrar till en samhällsviktig funktion oavsett vad man gör här, säger Maria Edeskog.

Skarpskjutning i stationssystem

Syftet med veckans övning är att träna på att genomföra en mobilisering och temat är typiska situationer som kan drabba en militärpolispatrull. De som tillsammans planerat och möjliggjort övningen – reservofficerare, befäl, utbildare och logistikansvariga – har brutit upp just den här dagen i olika skeenden. En händelsekedja som är uppbyggd i ett stationssystem med olika moment och som i slutet av dagen sätts ihop till ett sammanhållet händelseförlopp. Det är skarpskjutning med kulspruta 90 och 58 samt automatkarbin som gäller. Som grädde på moset får grupperna i den sista och tredje stationen träna på att kasta handgranat.

Utbildningen omsätts i arbetsvardagen

Den långe polisen med björk- och blåbärsris virat runt hjälmen heter Niklas Olsson och har varit tidvis tjänstgörande i Försvarsmakten i drygt åtta år. Han anser att det bästa med anställningen är att man kan kombinera två olika yrken och dra nytta av den myndighetssamverkan som sker.

– Till viss del har man anpassat utbildningen vi har här för att vi ska kunna omsätta den som poliser på hemmaplan också. Och då kan man utveckla sig själv och ta det bästa härifrån in i sitt ”civila” yrke, säger Niklas Olsson och försvinner in bland träden.

Inom några sekunder går hans gestalt knappt att urskilja. Maskeringstekniken som gruppen fått utbildning i har gett bra resultat.

 

*GSS/T: Gruppbefäl soldat sjöman, tidvis tjänstgöring.

Läs mer om tidvis tjänstgöring, GSS/T, i Försvarsmakten här