Therese Naess blir chef för Nationellt cybersäkerhetscenter

Therese Naess är nytillträdd chef för det nationella cybersäkerhetscentret som håller på att organiseras och där Försvarsmakten ingår som en av flera myndigheter.

Therese Naess
Therese Naess
Therese Naess, nytillträdd chef för det nationella cybersäkerhetscentret. Foto: Säkerhetspolisen

Den nytillträdde chefen för centret Therese Naess har lång erfarenhet av att bekämpa allvarliga säkerhetshot i samhället, exempelvis vid Säkerhetspolisen och Migrationsverket.

– Min stil som chef är att slå fast kursen och sätta ramar och mål. Det tror jag behövs när en ny och sammansatt verksamhet ska byggas upp, som Nationellt cybersäkerhetscenter, säger Therese Naess.

På uppdrag av regeringen ska centret samlokalisera delar av flera myndigheters nuvarande verksamheter och på så sätt skapa synergier, vilket är viktigt för säkerheten och samverkan i hela samhället.

Försvarsmaktens generaldirektör Mikael Granholm välkomnar Therese Naess.
– Att det nu finns en chef på plats är ett viktigt steg i utvecklingen av centret. Från vår sida fortsätter vi med att bidra med it-säkerhetskompetens, omvärldsbevakning och personal ur cyberförsvaret, säger han.

Redan nu finns personal från Försvarsmakten på plats i centret för att bidra till att stärka Sveriges cybersäkerhet.