Svensk chefsposition i Task Force Takuba

Sverige har tackat ja till en förfrågan från Frankrike om att från november 2021 till och med februari 2022 bemanna chefspositionen inom den i övrigt franskledda specialförbandsinsatsen Task Force Takuba i Mali.

Soldater vid flygplan.
Soldater vid flygplan.
Från november 2021 bemannar Sverige chefspositionen inom specialförbandsinsatsen Task Force Takuba i Mali. Foto: EMA/Franska försvarsmaktens högkvarter

– Vi kan bekräfta att vi tackat ja till att bemanna chefspositionen för den franskledda multinationella specialförbandsenheten Task Force Takuba i Mali. Erbjudandet är ett tydligt exempel på det goda fransk-svenska samarbetet i den pågående operationen och förtroendet vår personal har byggt under den tid vi arbetat tillsammans i Mali, säger brigadgeneral Anders Löfberg, chef specialförbandsledningen.

Den svenska riksdagen beslöt under 2020 att ställa en svensk väpnad styrka till förfogande under ett år för att delta i den multinationella specialförbandsinsatsen Task Force Takuba i Mali och Niger. Insatsen för den svenska delen av Task Force Takuba inleddes i februari 2021. Det svenska bidraget till Task Force Takuba är en helikopterburen snabbinsatsstyrka som bland annat kan rycka ut vid oförutsedda händelser. Fokus för Task Force Takuba i övrigt är annars att rådge, assistera och medfölja de maliska förbanden.

Sverige har ett stort engagemang i Mali, där specialförbandsinsatsen är en av tre insatser i Mali där Sverige är med. De två andra insatserna är FN-insatsen Minusma och EU-insatsen EUTM Mali.