Ständigt aktuellt hot

Gula plastdunkar med hemmagjorda bomber, nedgrävda längs vägarna i Mali. Eller ett misstänkt explosivt föremål som påträffas vid ett skyddsobjekt i svenska skärgården i samband med beredskapshöjning. Hotet från improviserade sprängladdningar är ständigt närvarande i alla konfliktnivåer – och nu har det en ny funktionsägare.

Improviserade explosiva hot kan finnas i alla arenor. Här undersöker röjdykare ett misstänkt föremål ombord på ett fartyg.
Improviserade explosiva hot kan finnas i alla arenor. Här undersöker röjdykare ett misstänkt föremål ombord på ett fartyg.
Improviserade explosiva hot kan finnas i alla arenor. Här undersöker röjdykare ett misstänkt föremål ombord på ett fartyg. Foto: Försvarsmakten
Avancerad söksoldat genomför friläggning av misstänkt föremål
Avancerad söksoldat genomför friläggning av misstänkt föremål. Foto: Försvarsmakten
Som ett bevis på det överlämnade funktionsansvaret för C-IED lämnar flygvapenchef Carl-Johan Edström över Thors hammare till arméchef Karl Engelbrektson. Hammaren i sig är en symbol för en internationell övning inom området som är planerad att genomföras i Sverige under nästa år.
Som ett bevis på det överlämnade funktionsansvaret för C-IED lämnar flygvapenchef Carl-Johan Edström över Thors hammare till arméchef Karl Engelbrektson. Hammaren i sig är en symbol för en internationell övning inom området som är planerad att genomföras i Sverige under nästa år. Foto: Alf Johansson/Försvarsmakten

Även om begreppet C-IED, Counter-Improvised Explosive Devices, är starkt förknippat med internationella insatser finns ett stort behov av den förmågan även i Sverige. Försvarsmaktens utveckling inom C-IED ökade i och med hotbilden vid insatserna i Afghanistan och samordningsansvaret för funktionen har sedan 2007 roterat mellan olika generaler och amiraler.

Nu har funktionsansvaret överförts från flygvapenchefen Carl-Johan Edström till arméchefen Karl Engelbrektson. Från båda generalmajorerna är inriktningen tydlig.
 – Jag är imponerad över hur långt vi har kommit inom C-IED, framförallt inom det internationella området, där vi var långt efter då vi startade 2007. Nu gäller det att föra in förmågan och kunskapen på bredden, även nationellt, säger Carl-Johan Edström.

Bred utbildning för alla försvarsgrenar och stridskrafter

Hotet från improviserade sprängladdningar är ständigt närvarande för alla förband som verkar inom markarenan. Förbandstyper med relativt statiskt uppträdande, såsom hemvärnsförband, logistikförband samt basförband ur såväl flygvapnet som marinen, riskerar troligen att bli mer exponerade än renodlade manöverförband.

Mot bakgrund av denna hotbild är arméchefens inriktning som funktionsägare att fortsätta implementeringen på bredden, där grundläggande utbildning bör genomföras av alla förbandstyper och där hotbilden naturligt bör omhändertas vid övningar i samtliga försvarsgrenar.
– Vi ska fortsätta ha en framträdande roll i det internationella samarbetet men vi måste också föra in förmågan på bredden, för behovet av en grundläggande förmåga till strid och verksamhet i IED-miljö är stort, även i en nationell kontext. Inriktningen är därför att införa en grundläggande utbildning i att hantera denna typ av hot för alla soldater och sjömän, säger Karl Engelbrektson.