Nu etablerar Försvarsmakten nya förband

Arbetet med att etablera fem nya regementen och en ny flygflottilj har kommit så långt att det är dags för invigningar. Först ut är K 4 i Arvidsjaur som hissar flaggan den 24 september och därefter följer ett pärlband med invigningar under hösten och nästa år.

Jägarsoldater genomför övningar i Kablafjällen norr om Kvikkjokk
Jägarsoldater genomför övningar i Kablafjällen norr om Kvikkjokk
Först ut som nyetablerat regemente blir K 4 i Arvidsjaur. På bilden genomför jägarsoldater övningar i Kablafjällen norr om Kvikkjokk. Foto: David Gernes/Försvarsmakten

Försvarsmakten har fått i uppdrag av riksdag och regering att stärka Sveriges försvarsförmåga mot bakgrund av en osäker och instabil omvärldsutveckling. De förband som nu etableras ingår i en större militär tillväxt som successivt kommer pågå under hela 2020-talet.

– De nya regementena och flygflottiljen kommer att bidra till en mer uthållig organisation, vi kommer utbilda fler värnpliktiga och får inte minst en geografisk närvaro i strategiskt viktiga områden, säger Försvarsmaktens produktionschef Johan Svensson.

Den 24 september invigs Norrlands dragonregemente K 4, i Arvidsjaur. Därefter på tur står Älvsborgs amfibieregemente Amf 4, i Göteborg den 1 oktober, Upplands flygflottilj F 16, i Uppsala den 14 oktober, Dalregementet I 13, i Falun den 23 oktober och Västernorrlands regemente I 21, i Sollefteå/Östersund den 16 januari nästa år. Även i Kristinehamn pågår förberedelser för fullt med etableringen av Bergslagens artilleriregemente A 9, även om invigningsdatum ännu inte är fastställt.

– Vi lägger stor kraft på etableringsarbetet och det går stadigt framåt. För huvuddelen av förbanden ligger vi betydligt före den tidsgräns Försvarsmakten fått av regeringen och det finns inget som, just nu, talar för att vi inte kommer att kunna realisera samtliga nya förband i tid. Särskilt glädjande är det goda mottagande som vi tillsammans med Fortifikationsverket får på de orter där förbanden ska vara och verka i. Vi uppfattar också att det finns ett stort intresse att söka de lediga jobb som Försvarsmakten vartefter utannonserar, säger Johan Svensson.

Vid invigningarna kommer förbanden att ha hunnit olika långt i sin uppbyggnad. Förbanden i Arvidsjaur, Göteborg och i Uppsala etableras på garnisoner där det sedan tidigare finns militär verksamhet. Andra förband som i Falun, Sollefteå/Östersund och i Kristinehamn behöver byggas upp mer från grunden med personal, lokaler samt övnings- och skjutfält.