Internationell satsning för ökad operativ rörlighet

Under en veckas tid har deltagare från USA, Norge och Sverige träffats för att diskutera och beskriva egna förbands förmågor inom fältarbeten och behov för att kunna öva och agera i Norden. Tanken var också att representanter från Finland skulle delta men det blev dessvärre inställt på grund av covid-19 restriktioner.

Flaggor på flaggstänger
Flaggorna var hissade under hela veckan. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten
Person i uniform uppställda utomhus
Deltagarna vid Quadrilateral Military Engineer Workshop i Eksjö. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten

Konferensen med namnet, Quadrilateral Military Engineer Workshop och förkortas QMEW, fokuserade på operativ rörlighet och fältarbetstjänst vid genomförande av militära operationer i Sverige och i vårt närområde.

Målet med att de olika länderna träffas på detta sätt är att deltagarna ska få en ökad kunskap om varandras fältarbets- och logistikbehov vid genomförande av operationer, samt ge en ökad förståelse för operationsmiljön, säger chefen för Ing 2, Michael Ginér. Helt enkelt ett sätt till ökad förmåga i det nationella försvaret.

Veckans samtal och diskussioner syftade också till att vi tillsammans, i kris och ytterst i krig, med militära förmågor snabbt och framgångsrikt ska kunna genomföra gemensamma operationer.

Jonas Frohlund, en Ing 2:are som just nu tjänstgör som förbindelseofficer vid USA:s strategiska kommando för Europa, USEUCOM, sade att veckan lett till ökad förståelse och en bra grund för fortsatt samarbete där de amerikanska deltagarna uppfattade mötet som mycket givande och en bra grund för fortsatt samarbete.

Ambitionen är att mötet ska vara en årlig återkommande workshop.