Ryska krigsfartyg på väg till Sankt Petersburg

Flera ryska örlogsfartyg passerar den närmsta tiden in i Östersjön på väg mot Sankt Petersburg. Det rör sig om både ytstridsfartyg och ubåtar. Anledningen är firandet av ryska marinstridskrafternas dag.

Rysk ubåt i havet
Rysk ubåt av Akula-II-klass, fotograferad i Kattegatt av svensk incidentberedskap. Foto: Försvarsmakten
Ryskt fartyg i havet
Ryska kryssaren Marshal Ustinov av Slava-klass, fotograferad i Kattegatt av svensk incidentberedskap. Foto: Försvarsmakten

– Vi övervakar alltid vårt närområde till sjöss, i luften och på marken och vi har en bra lägesbild över vad som sker dygnet runt, årets alla dagar, säger Johan Elofsson, chef för Försvarsmaktens operativa ledningscentral.

De kommande två veckorna räknar Försvarsmakten med att fler ryska fartyg kommer att röra sig i Östersjön på väg mot Sankt Petersburg för att fira ryska marinstridskrafternas dag, som i år äger rum den 25 juli.

Under sin färd till Sankt Petersburg passerar de ryska fartygen också genom danska farvatten.

Efter firandet förväntas en rysk övningsperiod som kommer att pågå ända in på hösten.