”Er tillväxt är spännande att följa”

Under 66 intensiva timmar besökte den amerikanske generalen Christopher Cavoli Sverige i veckan.
Och han var imponerad av vad han fick se av Försvarsmakten.
– Jag har fått bättre kunskap om Försvarsmaktens tillväxt och modernisering, som för övrigt är mycket spännande att följa.

Två generaler vid ett flygplan
General Christopher Cavoli besöker Sverige och arméchef Karl Engelbrektson. Foto: Emy Åklundh/Försvarsmakten
Militärer vid vapensystem
General Christopher Cavoli besöker Sverige och arméchef Karl Engelbrektson. På Luftvärnsregementet Lv 6 i Halmstad tittade de på vapensystemen Archer och Patriot. Foto: Emy Åklundh/Försvarsmakten

Christoper Cavoli är chef för USA:s armé i Europa och Afrika, och värd var arméchefen Karl Engelbrektson. På tisdagen inleddes besöket på Gotland och här fick Cavoli och Engelbrektson tillsammans bland annat en timmes lång rekognosceringflygning över ön.
– Det som slog mig under helikopterfärden var öns storlek. Att den är strategiskt viktig i Östersjön är väl känt, men öns area kräver förmåga att skala upp till brigads storlek när det gäller arméförbands operationer. Och storskaliga operationer kräver divisioner och divisionsledning, säger Christopher Cavoli.

– Divisonsledningsförmåga är en av många kompetenser som skapar optioner för Sveriges politiska ledning, säger Karl Engelbrektson.

Därefter fortsatte färden mot Skaraborgs flygflottilj och Såtenäs, där flygvapenchefen Carl-Johan Edström och marinchefen Ewa Skoog Haslum mötte upp. Här fick general Cavoli stifta närmare bekantskap med en JAS 39 Gripen – både på marken men också under en kortare flyguppvisning.
– Det var ett av många bra tillfällen då vi kunde visa våra förmågor, i allt från totalförsvarets arbete till hur vi tre försvarsgrenar samarbetar, säger Carl-Johan Edström.

Efter ett snabbstopp i den västkustska pärlan Hunnebostrand, var målet Göteborg och dess garnison. Här berättade marinchefen Ewa Skoog Haslum om uppbyggnaden av Älvsborgs amfibieregemente och den strategiska betydelsen av Göteborgs hamn för den amerikanska gästen.
– Återetableringen på västkusten är viktig av flera anledningar. Dels skapas plats att utbilda fler soldater och sjömän till krigsorganisationen, dels är det avgörande för att kunna skydda hamnen och förbindelserna västerut, säger hon.

Efter övernattning på Känsö i Göteborgs södra skärgård, inleddes onsdagen med ett kort besök vid världsarvet Grimeton, radioanläggningen utanför Varberg som sedan starten på 1920-talet varit en viktig kommunikationslänk mellan Sverige och USA. 

Någon timme senare klev Cavoli in på Luftvärnsregementet i Halmstad, som under våren tagit emot de första leveranserna i det nya medelräckviddiga luftvärnssystemet 103 Patriot.
– Patriot-systemet är mycket kapabelt. Det kan skjuta ner allt som kan tänkas behövas skjutas ner, i synnerhet ballistiska missiler, säger Cavoli. 

Onsdagseftermiddagen tillbringades sydöst om Halmstad, där bland annat artillerisystemet Archer förevisades. Och inte bara det: Cavoli, som inte har en artilleribakgrund fick själv ingå i en pjäsgrupp och skjuta skarpt.
– Det är tredje gången jag är i Sverige. Under besöket har vi bland annat diskuterat gemensamma utvecklingsplaner inom interoperabilitet och övningar. Min vän bjöd in mig och då kommer jag. Om så beslutas, är USA:s armé kapabel att verka tillsammans med svenska armén och hela Försvarsmakten. Vi har gjort det förut och är redo att göra det igen.

– Att bygga relationer mellan länder börjar med att bygga relationer mellan människor. Det har vi bland mycket annat hunnit med under två hektiska dygn. Jag är glad att räkna Chris Cavoli som min vän och att han nu fått träffa många av mina svenska vänner, säger arméchefen Karl Engelbrektson.