Marinen kontrollerar gammal ammunition i Vänern

Under några dagar har två gråa örlogsfartyg skymtats i Vänern. Det är röjdykarfartygen HMS Spårö och HMS Sturkö som undersökt en dumpningsplats med gammal ammunition utanför Otterbäcken i syfte att samla kunskap om hur ammunitionen förändras över tid.

Ammunitionen ligger svalt och mörkt packad i lådor, men ska inte vidröras.
Ammunitionen ligger svalt och mörkt packad i lådor, men ska inte vidröras. Foto: Försvarsmakten

Under världskrigen lagrades stora mängder ammunition inom Försvarsmakten. Ammunition som aldrig användes och med tiden blev gammal och uttjänt. Fram till 1950-talet var den vanligaste metoden att sänka ammunitionen i sjöar och vattendrag för att bli av med den på ett så säkert sätt som möjligt. Idag vet vi bättre än så och marinen arbetar aktivt med att lokalisera och kontrollera gamla dumpningsplatser runt om i landet.

Johan Widerberg, fartygschef på HMS Spårö.
Johan Widerberg, fartygschef ombord HMS Spårö som tillhör Fjärde sjöstridsflottiljen. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten

En dumpningsplats finns utanför Otterbäcken i Vänern där röjdykarfartygen HMS Spårö och HMS Sturkö precis avslutat en miljöoperation. Operationen syftade till att med dagens moderna analysmetoder skaffa mer kunskap och undersöka hur ammunitionen påverkats av tiden.
– Vi har varit här tidigare för att lokalisera och kontrollera ammunitionen. Den här gången har vi tagit sedimentprover från botten intill dumpningsplatsen för att skicka på analys. Vi följer upp och kontrollerar om det skett någon förändring sedan vi var här för tio år sedan, säger Johan Widerberg, fartygschef på HMS Spårö.

Dumpningsplatsen är utmärkt med en cirkel i sjökortet och så länge den ligger orörd finns ingen större fara. Att ankra, tråla eller dyka inom det avgränsade området kan där emot vara förenat med vissa risker.

– Det mesta av ammunitionen ligger förpackad i trälådor som ligger mörkt och svalt nere på botten. Våra röjdykare är utbildade på att dyka mot sjöminor och använder samma metoder här som när vi letar minor i Östersjön, bland annat att aldrig vidröra objekten, säger Johan Widerberg.

Sänkningen av ammunitionen dokumenterades men att hitta den exakta positionen kräver ett visst arbete. Fartygen har systematiskt sökt av området med sonar och plottat ut intressanta ekon. Därefter går dykarna ner för att identifiera fyndet och ta bottenprover.

– Den här typen av uppdrag är en fantastisk möjlighet för träning. Dels för dykarna och sonarofficerarna men också för våra navigatörer som fick köra genom Göta älv där det är både trångt och strömt, säger Johan Widerberg. 

Bottenproverna som hämtats skickas till ett laboratorium för analys, därefter kommer resultaten bearbetas och utvärderas. Det är Försvarsmaktens miljöprövningsenhet som leder detta arbete och som tar ställning till eventuellt fortsatta åtgärder. 

HMS Spårö

Längd: 36 m

Deplacement: 205 ton

Maxfart: 14 knop

Motorer: 2 dieselmotorer

Besättning: 9 officerare, 4 sjömän, 4 röjdykare

Beväpning: 3 stycken Kulspruta 58