De blir chefer för de nya förbanden

Nu är det klart vilka som blir chefer för de nya regementena i Göteborg, Arvidsjaur, Falun, Sollefteå/Östersund och för den nya flygflottiljen i Uppsala.

Flygplan på monument.
Flygplan på monument.
Pernille Undén blir chef för Upplands flygflottilj, F 16 i Uppsala. Bilden är från entrén till Uppsala garnison. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten

De personer som har fått förtroendet är Fredrik Herlitz för Älvsborgs amfibieregemente, Amf 4 i Göteborg, Teddy Larsson för Norrlands dragonregemente, K 4 i Arvidsjaur, Ronny Modigs för Dalregementet, I 13 i Falun, Jonas Karlsson för Västernorrlands regemente, I 21 i Sollefteå med Jämtlands fältjägarkår i Östersund och Pernille Undén för Upplands flygflottilj, F 16 i Uppsala.

Formellt tillträder de sina chefsbefattningar i samband med etableringarna som är planerade att ske under hösten och i Sollefteå tidigt nästa år. 

– Förberedelserna inför etableringarna är i full gång och chefsutnämningarna är en del i det arbetet. Nu kan de börja ta kontakt med det lokala samhället och få en djupare förståelse för vilka förhållanden som finns på orten, säger Johan Svensson, Försvarsmaktens produktionschef.

En annan viktig uppgift inledningsvis blir att forma sitt arbetslag. Bemanningen av förbanden sker på olika sätt, till exempel till Dalregementet och Västernorrlands regemente behöver intresserade söka redan i mitten av augusti. 

– De som vill ingå i teamet i Falun eller i Sollefteå och Östersund kommer få förmånen att vara med och bygga upp ett regemente från grunden. Det sker inte varje dag, säger Johan Svensson.

Bidrar till Sveriges ökade försvarsförmåga 

Försvarsmaktens produktionschef Johan Svensson är övergripande ansvarig för etableringarna och ska skapa förutsättningar för den totala tillväxten av den militära försvarsförmågan - som nu successivt sker mot bakgrund av en osäker omvärldsutveckling. Ett långsiktigt arbete som kommer att sträcka sig över hela 2020-talet. 

– De nya regementena kommer att bidra till att stärka Sveriges försvarsförmåga genom att vi får en mer uthållig organisation, vi utbildar fler värnpliktiga och inte minst genom att vi får geografisk närvaro i strategiskt viktiga områden, säger han. 

Bergslagens artilleriregemente A 9, som nytt förband i Kristinehamn, kommer bli sist i raden av återetableringar och där är ingen regementschef ännu utsedd. Men redan i sommar välkomnas de första inryckande till artilleriutbildning i södra Sverige. Skaraborgs regemente, P 4 i Skövde genomför utbildningen till dess att A 9 i Kristinehamn är etablerad och redo att ta över. 

Både nybyggnationer och befintliga lokaler 

På flera av orterna kommer någon form av nybyggnationer behöva göras samtidigt som befintlig infrastruktur i möjligaste mån kommer att användas. 

– Försvarsmakten arbetar tätt tillsammans med Fortifikationsverket och vi har fått ett positivt och välkomnande mottagande på de orter vi har besökt. Det bådar gott för att vi ska hitta bra och långsiktigt hållbara lösningar för alltifrån lokaler eller nybyggnationer, till tillgängliga områden för övnings- och skjutfält, säger Johan Svensson. 

Här är de blivande cheferna
 

Kvinna i uniform.
Pernille Undén, blivande chef för F 16 i Uppsala. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Pernille Undén, blivande chef för F 16 i Uppsala

Är väl insatt i flygvapnets verksamhet och förhållandena i Uppsala. Åren 2018 - 2020 var Pernille Undén ställföreträdande chef för Luftstridsskolan. Samtidigt som Pernille blir chef för F 16 blir hon tillika garnisonschef i Uppsala. Tjänstgör sedan något år tillbaka på Högkvarterets insatsstab.

Gör henne glad: friluftsliv, familjen, trädgårdsarbete och få andra människor att utvecklas.

 

En man i uniform.
Fredrik Herlitz, blivande chef för Amf 4 i Göteborg. Foto: Försvarsmakten

Fredrik Herlitz, blivande chef för Amf 4 i Göteborg

Är väl insatt i marinen och amfibiekårens verksamhet där han senast tjänstgjorde som chef för andra amfibiebataljonen mellan 2015-2018. Har även internationell erfarenhet från Tchad 2008 och Kosovo 2010. Tjänstgör sedan ett par år tillbaka på Marinstaben. Samtidigt som Fredrik Herlitz tillträder som chef för Amf 4 blir han tillika garnisonschef i Göteborg.

Gör honom glad: familj, segling och att vara i skärgården.

 

En man i uniform
Teddy Larsson, blivande chef för K 4 i Arvidsjaur. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Teddy Larsson, blivande chef för K 4 i Arvidsjaur

Är väl insatt i förhållandena i Arvidsjaur där han tjänstgjort i omgångar - senast åren 2014-16 som chef för Jägarbataljonen. Teddy Larsson har även internationell erfarenhet som kontingentschef för insatsen i Mali 2017. Tjänstgör sedan något år tillbaka som chef för genomförandeavdelningen på Arméstaben i Enköping.

Gör honom glad: familj, resor, vildmarksliv och god mat.

 

Ronny Modigs
Ronny Modigs, blivande chef för I 13 i Falun. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Ronny Modigs, blivande chef för I 13 i Falun

Är väl insatt i förhållandena i Falun då Ronny Modigs startade sin militära karriär på Dalregementet innan det lades ned. Har deltagit i flera internationella insatser, senast som kontingentschef för insatsen i Tchad 2008 och har även haft chefsbefattningar på Försvarshögskolan. Han har varit med och byggt upp specialförbanden och tjänstgör nu på Arméstaben i Enköping som införandeledare för arméns nya regementen.

Gör honom glad: familj, vänner, hoppa fallskärm och åka skidor.

 

En man i militäruniform.
Jonas Karlsson, blivande chef för I 21 i Sollefteå/Östersund. Foto: Linus Ehn/Försvarsmakten

Jonas Karlsson, blivande chef för I 21 i Sollefteå/Östersund

Är väl insatt i förhållandena i området Sollefteå och Östersund då Jonas Karlsson startade sin militära karriär på Fältjägarregementet. Har även internationell erfarenhet som chef för ett internationellt rådgivningsteam på den afghanska arméns ingenjörsskola 2013-2014. Tjänstgör sedan några år tillbaka som chef för Hemvärnets stridsskola i Vällinge utanför Stockholm.

Gör honom glad: familj, golf, vinprovning och vildmarksliv.