Frivilliga Radioorganisationen fyller 75 år

FRO bildades 1946. En frivillig försvarsorganisation grundad av försvarsvilliga som efter andra världskriget ville ställa sina kunskaper till förfogande för samhället. Ordförande Mathias Eriksson fick på bemärkelsedagen den 17 maj ta emot en sköld av Ledningsregementets chef, överste Johan Axelsson.

Fyra personer står tillsammans och ger varandra minatyrsköldar
Fyra personer står tillsammans och ger varandra minatyrsköldar
Sara Högström, Mathias Eriksson samt Fredrik Färnqvist från FRO tillsammans med chefen Ledningsregementet, överste Johan Axelsson Foto: Cecilia Tollefeldt/Försvarsmakten

- Ledningsregementet och FRO har ju flera samarbetsytor och jag vill verkligen tacka för allt ni bidrar med och varmt gratulera er på 75-årsdagen. Efter perioder med båda upp- och nedgång är vi på väg upp igen. Alla FRO:s tentakler är en avgörande framgångsfaktor ur ett totalförsvarsperspektiv. Jag hoppas att Ledningsregementet kan fortsätta bidra i ert viktiga uppdrag, sa Johan Axelsson.

FRO är en av 18 frivilliga försvarsorganisationer i totalförsvaret. Ledningsregementet är FROs stödförband och den dagliga verksamheten leds av generalsekreteraren som också är kanslichef.

Organisationen bidrar med rekrytering och utbildning av mer än 500 befattningar inom Hemvärnet, inriktade mot ledning- och sambandstjänst. Exempel på kompetenser är signalister, informationssystemtekniker, radiotekniker, sambandsgruppchefer och ledningssystembefäl. FRO utbildar även inom IT-säkerhet och genomför varje år ungdomskurser på Ledningsregementet.

- Samarbetet och stödet från Ledningsregementet har alltid varit väldigt bra. Både från bataljonen, utbildningsgruppen och Ledningsstridsskolan, säger generalsekreterare Fredrik Färnqvist.

FRO har också verksamhet kopplat till det civila försvaret där MSB, Svenska kraftnät och Trafikverket är de stora uppdragsgivarna. Det är när kommuner och länsstyrelser genomför beredskapsplanering som samhällets mindre robusta delar blir tydliga.

- Sverige är bland de främsta i världen på IT-infrastruktur, men det gör oss också sårbara. Det är här FRO kan hjälpa; när allting stannar, säger Fredrik Färnqvist.

Utmaningen i dag är att nå och rekrytera yngre människor.

- Många unga vet inte vad totalförsvaret är och kan inte relatera till tiden då vi bildades. Men vi hoppas kunna ändra på det. FRO är en aktiv och livlig förening som genomsyras av teknikglädje och ständiga diskussioner om händelser i vår omvärld och teknisk utveckling.