Försvarssektorn testar för PFAS-rening och alternativa släckmetoder

Försvarssektorn driver sedan drygt ett år det gemensamma projektet Testbed PFAS tillsammans med forskningsinstitutet Rise. Projektet bjuder in företag, innovatörer, forskare och andra aktörer som vill testa sina lösningar och produkter i professionell laboratoriemiljö och på kontaminerad mark.

Personer släcker en brand i laboratoriemiljö.
Personer släcker en brand i laboratoriemiljö.
Ett testgenomförande i laboratoriemiljö hos Rise. Foto: David Lagerlöf/Rise
En kvinna som jobbar i ett laboratorie.
Tove Mallin, forskare på Rise och projektledare för Testbed PFAS. Foto: Johanna Holst/Försvarsmakten

Resultaten ska bidra till samhällets behov av realistiska, hållbara och kostnadseffektiva efterbehandlingsmetoder för PFAS-föroreningar samt till nya alternativa släckmedel och släckmetoder.

Tove Mallin, forskare på Rise och projektledare för Testbed PFAS berättar:
– Under förra året genomförde Rise ett 40-tal tester och utvärderingar av olika lösningar med spännande resultat. I år växlar vi upp och genomför ännu fler tester och utvärderingar i laboratorieskala för att kunna gå vidare till mer storskaliga försök i fält på kontaminerad mark samt brandtestfält. Gällande rening av vatten och jord från PFAS har vi sett att olika metoder kan komplettera varandra och att det kan komma att krävas en kombination av olika tekniker för att lösa olika kontamineringssituationer.

– Samarbetsprojektet är angeläget och det finns ett behov i hela samhället att bygga ny kunskap inom området. Vi ser med spänning fram emot de resultat som projektet kommer att leverera, säger Håkan Johansson, hållbarhetsstrateg på Högkvarteret i Försvarsmakten.