Övning med amerikanskt bombflyg stärker försvarsförmågan

Under de senaste veckorna har flygvapnet med stödjande markförband övat tillsammans med det amerikanska bombflyget. Det är viktigt att utveckla Sveriges och USA:s försvarssamarbete för att gemensamt kunna bidra till att skapa ökad stabilitet och säkerhet.

Video Samövning med amerikanska flygvapnet
B1-1 Lancer
Sverige har bjudit in amerikanska flygvapnet till samövning. En övning som letts av Sverige och planerats sedan en tid tillbaka. Foto: Flygvapnet
B1-B Lancer har baserats i Norge under övningen. Foto: Flygvapnet
Samövning med amerikanska flygvapnet.

Under övningen har Jas 39 Gripen eskorterat amerikanska B-1B Lancer i svenskt luftrum över mellersta Sverige. Vid tillfället deltog även markförband som är en viktig komponent för att kunna leda in flygunderstöd.
Från marken ledde Joint Terminal Attack Controller, JTAC, in flygunderstöd för den gemensamma markmålsbekämpningen. Foto: Jonas Helmersson/Försvarsmakten
Samövning med amerikanska flygvapnet.

Under övningen har Jas 39 Gripen eskorterat amerikanska B-1B Lancer i svenskt luftrum över mellersta Sverige. Vid tillfället deltog även markförband som är en viktig komponent för att kunna leda in flygunderstöd.
Foto: Jonas Helmersson/Försvarsmakten
Samövning med amerikanska flygvapnet.

Under övningen har Jas 39 Gripen eskorterat amerikanska B-1B Lancer i svenskt luftrum över mellersta Sverige. Vid tillfället deltog även markförband som är en viktig komponent för att kunna leda in flygunderstöd.
Foto: Jonas Helmersson/Försvarsmakten

Sveriges säkerhetspolitiska linje innebär att vi bygger säkerhet i samarbete med andra där USA är en viktig samarbetspartner, därför har USA bjudits in till denna övning. Liknande övningar har genomförts under flera år och denna typ av övningsverksamhet utgör en del av försvarssamarbetet.

– Vi har med Jas 39 Gripen eskorterat amerikanska B1-B Lancer i svenskt luftrum och genomfört gemensam markmålsbekämpning med mycket goda resultat, säger flygvapenchefen och övningsledaren Carl-Johan Edström.

Övningsmomenten har genomförs både simulerat och med övningsammunition vid ett av Försvarsmaktens övningsfält. Vid dessa tillfällen deltog även markförband med Joint Terminal Attack Controller, JTAC, som är en viktig del i att kunna leda flyget till målen. Flygvapnets uppgift har varit att säkra luftrummet och att eskortera de amerikanska bombflygen.

Bild från Jas 39 Gripens LDP, laser designator pod, där B1-B Lancer fällt övningsammunition mot målet.

– Med det förändrade omvärldsläget är det viktigt övningarna är realistiska så att den militära förmågan höjs. Här kommer tillsammans-perspektivet in. Försvarsmakten ska kunna genomföra uppgifter enskilt och tillsammans med andra. Därför har fokus varit att säkerställa interoperabiliteten så att vi med gemensamma metoder och procedurer kan genomföra de uppgifter som vi får, säger Carl-Johan Edström.