Samövning med amerikanskt bombflyg

Sverige har bjudit in USA till en samövning under svensk ledning. Under måndagen genomfördes ytterligare ett övningsmoment med amerikanska bombflyg i svenskt luftrum.

20210222 Samövning med USA. Svenska Jas 39 Gripen eskorterar amerikanska B-1B Lancer i svenskt luftrum.
20210222 Samövning med USA. Svenska Jas 39 Gripen eskorterar amerikanska B-1B Lancer i svenskt luftrum.
Svenska Jas 39 Gripen eskorterar amerikanska B-1B Lancer i svenskt luftrum. Foto: Flygvapnet

Syftet med samövningen är att höja Försvarsmaktens förmåga att verka tillsammans med prioriterade partners. USA är en viktig samarbetspartner för Sverige och därför genomförs regelbundet gemensamma övningar och utbildningar, vilket också stärker Försvarsmaktens försvarsförmågor. Det bidrar också till ökad stabilitet och säkerhet.

− Samövning är viktigt för att öka vår militära förmåga. Dels för att säkerställa interoperabiliteten och dels för att säkerställa gemensamma metoder och procedurer. Vi börjar få väldigt bra rutin på detta i och med att vi har erfarenheter från tidigare genomförda samövningar, säger flygvapenchefen och övningsledaren Carl-Johan Edström.

Under dagens momentövning har Jas 39 Gripen eskorterat amerikanska B-1B Lancer i svenskt luftrum över mellersta Sverige. Vid tillfället deltog även markförband som är en viktig komponent för att kunna leda in flygunderstöd.

− Flygvapnets viktigaste uppgift är att leverera ett starkt luftförsvar där vi kontrollerar vårt eget luftrum. Därmed ges förutsättningar för att kunna verka tillsammans med andra och exempelvis bekämpa mål på marken, något som också simulerades under denna övning, säger Carl-Johan Edström.

FAKTA

År 2016 undertecknades en avsiktsförklaring (Statement of Intent) mellan Sverige och USA där bland annat bilaterala övningar, utbildningar och internationella insatser var prioriterade områden. Sverige bygger säkerhet tillsammans med andra och dagens övning är i linje med denna avsiktsförklaring.