Militärpoliser fick utbildning av trafikpoliser

Under två kylslagna dagar i februari blev mellan 500-600 bilister körandes på norrortsleden mellan Sollentuna och Täby stoppade i en trafikkontroll. För den som dagligen färdas på sträckan var det inget ovanligt eftersom trafikpolisen i region Stockholm ofta använder kontrollplatsen för sitt trafiksäkerhetsarbete. Men de här dagarna var det en annorlunda syn som mötte de förare som vinkades in för kontroll.

En trafikpolis och två militärpoliser diskuterar och tittar på ett körkort som hålls av polisen.
De mer erfarna trafikpoliserna handleder militärpoliserna och stöttar bland annat med att göra slagningar i register och fatta beslut. — Jag tycker det är jätteviktigt och guld värt att de är med oss. De kan se vad man ska leta efter och har en annan blick än oss, säger militärpolis Emma Rinaldo. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten
Två män iförda uniform och gula västar tittar in i kameran, en är militärpolis och en är polis.
Kapten Sebastian Lindgren, tillförordnad chef på 1:a militärpolisskvadron och Johan Sundström, gruppchef på trafikpolisen i region Stockholm är båda positiva till samarbetet mellan myndigheterna. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten
Många militärpoliser och poliser står uppradade längs en trafikkontrollplats. En militärpolis lutar sig fram mot ett fordon och håller fram en blåsutrustning.
Mixen av militärpoliser och poliser på kontrollplatsen hör inte till vanligheterna men reaktionerna från bilisterna var mestadels positiva. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten
En militärpolis står vid vägkanten där en lång rad av fordon färdas. I förgrunden syns en varningstriangel med texten Polis på.
Säkerhetstänket är viktigt och något som trafikpolisen gärna delar med sig av till militärpoliserna som är under vidareutbildning. — Till exempel ska man inte stå framför bilen när man stoppar den. Dels för att man inte vet vem som sitter framför ratten, dels på grund av väglaget som kan vara halt, berättar Johan Sundström, gruppchef på trafikpolisen. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten
En polis gestikulerar mot två militärpoliser som bär munskydd. Alla tre bär uniform och gula västar.
— Från att man upptäcker ett brott tills man gjort klart det polisiära arbetet är en arbetsgång man inte kan simulera. Det är en lärande situation som inte går att teoretisera fram utan man måste se det i praktiken. Därför är en trafikkontroll som den här bra, den har de flesta ingredienser för att göra praktiskt polisarbete, berättar kapten Sebastian Lindgren, tillförordnad chef på 1:a militärpolisskvadronen. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten

På platsen befann sig, förutom trafikpoliser, även ett tjugotal militärpoliser från Livgardets 11:e militärpolisbataljon. Tillsammans med trafikpolisen övade de på att dirigera trafik på ett säkert sätt, att kontrollera behörighet och nykterhet på förare samt att säkerställa fordonens skick. Övningens syfte var att ge militärpoliserna en mängdträning i kontroller och att hantera kontakten med civila förare. Vanligtvis är det figuranter från Livgardet som får agera övningsobjekt under deras utbildning.

Militärpolisens jobb är att upprätthålla lagefterlevnad, ordning och säkerhet inom Försvarsmakten och de hade därför inte befogenhet att lagföra någon för brott i trafikkontrollen. Om misstanke om brott uppstod tog en polisman över och fullföljde rapporteringen.

Utveckling av samarbetet

Kapten Sebastian Lindgren är ställföreträdande skvadronchef på 1:a militärpolisskvadronen och han är glad över samarbetet med Polismyndigheten:
— För oss är det ovärderligt att kunna vara utanför militära övningsanläggningar och övningsfält eftersom det där inte går att simulera allt som händer på en sån här plats. Det är tillsammans med polismyndigheten vi kan göra det här vilket är en viktig del i militärpolisernas vidareutbildning.

— I vår operativa verksamhet samarbetar vi med polisen i ganska stor utsträckning, vid exempelvis brott inom Försvarsmakten och vid större övningar. Där har vi redan ett nära samarbete och det här är en vidareutveckling av det, konstaterar Sebastian Lindgren.

Även Johan Sundström, som är gruppchef på trafikpolisen i region Stockholm, ser positivt på samarbetet:
— Det är ett erfarenhetsutbyte! Vi får dela med oss av de erfarenheter, arbetssätt och metoder som vi sett är framgångsrika och säkra. Vi har naturliga gemensamma beröringspunkter och här kan vi bidra till att uppgiften blir löst på ett så bra och säkert sätt som möjligt. Historiskt sett har också polisen lärt sig mycket av Försvarsmakten när det kommer till säkerhet och vad som behöver utvecklas kring hotbilden i samhället som ständigt förändras.

Vill se mer samverkan

Bilisternas reaktioner på militärpolisens närvaro var överlag positiva även om dagarna resulterade i några incidenter. Misstänkt drograttfylla, frihetsberövande av förare som var efterlyst av utvisningsskäl samt avsaknad av körkort var några exempel på brott som rapporterades in.

Det var första gången för både Johan Sundström och Sebastian Lindgren att genomföra den här typen av samverkan och de hoppas båda att det blir ett återkommande inslag i sina respektive verksamheter.

— Att Försvarsmakten och Polisen övar tillsammans är bra, jag ser gärna att de två aktörerna kommer varandra närmare. Det känns som att dagens samhället behöver det, säger Johan Sundström.

Lagstöd för myndigheternas samverkan

Verksamheten var en del av militärpolisskvadronens funktionsutbildning som genomförs efter grundkurs miiitärpolis. Lagstödet för myndigheternas samverkan finns i militärpolisförordningen:

"7 § Om inte särskilda omständigheter hindrar det, ska Polismyndigheten, på begäran av Försvarsmakten, ge militärpolisen möjlighet att i utbildningssyfte medverka vid trafikövervakning. Förordning (2014:1212)"