Premiär för ”När kriget kommer” – en serie om framtidens hotbild

På onsdag den 13 januari släpps programserien ”När kriget kommer”. Det är en serie i fem delar som läggs ut på Försvarsmaktens Youtube-kanal och varje avsnitt är på drygt tio minuter.

Melker Becker i serien när kriget kommer.
Melker Becker i serien när kriget kommer.
Melker Becker är programledare för ”När kriget kommer” som släpps på onsdag den 13 januari. Foto: Pannrummet

– Serien ska öka kunskapen om Försvarsmakten, verksamheten och de utmaningar som vi ska hantera i framtiden, säger Johan Landeström, marknadschef vid varumärkesenheten på Högkvarterets kommunikationsavdelning.

Bakgrunden till serien är den låga kunskapsnivån kring Försvarsmaktens uppgifter och försvarspolitiska frågor i samhället. De närmaste åren ska det svenska militära försvaret växa och utvecklas, då är det angeläget att öka förståelsen för varför Försvarsmakten får ökade anslag.

– Serien är en del av en bredare satsning vi gör för att höja medvetenheten kring de utmaningar och hot som vi som land kan stå inför. Serien utgår från scenarier som Försvarsmakten och andra myndigheter har tagit fram. Ett av hoten som lyfts fram är en konflikt kring Arktis som Sverige dras in i, säger Johan Landeström.

I serien förklaras hur en konflikt skulle påverka det svenska samhället och vilka krav det ställer på Sveriges framtida militära försvar. Det blir tydligt att den förlegade hotbilden från kalla krigets dagar är förbi. De hot om framtidens militära försvar och det civila samhället kan behöva möta är mer komplexa och betydligt mer fragmenterade. Serien presenterar en tidsenlig bild av en modern konflikt.

– Serien har genomgående fått bra omdömen. En testpublik bestående av 60 värnpliktiga, officerare, civilanställda och ett antal civila personer har sett den. De gav betyget åtta av tio, säger Johan Landeström.

Serien är en fristående journalistisk produktion med ett dokumentärt anslag. Produktionsbolaget Pannrummet har producerat serien och Melker Becker är programledare, känd från en rad försvarsrelaterade dokumentärer. Serien tar avstamp i en osäkrare omvärld där klimatförändring och teknikutvecklingens påverkan på hotbilden förs samman med redan kända utmaningar.

Det tydliga budskapet är att det militära försvaret, den civila beredskapen och försvarsviljan tillsammans utgör den tröskeleffekt som ska verka avskräckande för en potentiell angripare.