Nu inleds arbetet med nästa generations ytstridsfartyg

Försvarets materielverk (FMV) och Saab Kockums har tecknat kontrakt avseende nästa generations ytstridsfartyg för marinen. Kontraktet utgör starten på arbetet med att anskaffa nya fartyg och omfattar kravanalyser och framtagande av underlag.

Korvetter av Visbyklass till sjöss i Hanöbukten under våren 2020.
Korvetter av Visbyklass till sjöss i Hanöbukten under våren 2020.
Försvarets materielverk (FMV) och Saab Kockums tecknat kontrakt om produktionsdefinitionsfas för modifiering av de fem befintliga korvetterna av Visbyklass version 5. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

– Äntligen. Detta är en process som borde startats för tio år sedan och jag ser såklart mycket positivt på att det nu blir verklighet. Det är verkligen efterlängtat, säger marinchefen Ewa Skoog Haslum.

Dessutom har FMV och Saab Kockums tecknat kontrakt om produktionsdefinitionsfas för modifiering av de fem befintliga korvetterna av Visbyklass version 5.

Kontrakten utgör starten på modifieringsarbetet av de fem korvetterna och omfattar kravanalyser och framtagande av underlag.

Förutom modifiering av fartygens befintliga system ska luftvärnsrobot tillföras, sjömålsrobotsystemet moderniseras och torpedsystemet uppgraderas till ny lätt torped 47.

Den första Visbyklasskorvetten sjösattes i juni 2000 och idag är fem korvetter i operativ tjänst. Modifiering syftar till att göra de fem fartygen i klassen operativt relevanta bortom 2040.