Insatschefen vill utveckla försvarssamarbetet med Danmark

Under måndagseftermiddagen höll Försvarsmaktens insatschef Michael Claesson sitt anförande vid Folk och Försvars rikskonferens, som i år hålls i ett digitalt format. Han talade om vikten av ett nordiskt samarbete med målet att öka militärstrategisk och operativ handlingsfrihet och ville se ett fördjupat samarbete med Danmark.

Insatschef Michael Claesson talade på Folk och Försvars rikskonferens om försvarssamarbete.
Insatschef Michael Claesson talade på Folk och Försvars rikskonferens om försvarssamarbete. Foto: Henrik Lundqvist Rådmark/Försvarsmakten

– Uthålligheten vid utdragna kriser eller vid väpnat angrepp, kräver öppna sjöförbindelser och flöden in och ut från den svenska västkusten och Göteborgs hamnar. Något som är avgörande för försörjningen av inte bara de nordiska, utan också andra länder runt Östersjön, vilket även påverkar förutsättningarna för att kunna ge och ta emot militärt stöd, sa Michael Claesson.

Insatschefen konstaterade att Sverige och Danmark har ett fungerande men inte särskilt djupgående militärt samarbete och menar att det behöver utvecklas till att bli dagligt operativt. Speciellt när det gäller sjöfartsskydd mellan Atlanten, Nordsjön, Skagerack, Kattegatt och Östersjön.

– Kontrollen över farlederna genom Öresund och Bälten är avgörande för ett stort antal operativa vägval i händelse av en konflikt i Östersjöregionen, sa Michael Claesson.

Lär hela hans anförande här.