Hotbilden mot Sverige blir bredare och alltmer komplex

Lena Hallin, chef för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, höll ett anförande om omvärldsläget på Folk och Försvars rikskonferens under tisdagen.
– Musts bedömning är att utsattheten för små och medelstora stater som Sverige ökar, och därmed också risken för att vi ska utsättas för kraftfulla påtryckningar. Hotbilden är politisk, ekonomisk och militär – samtidigt, sa Lena Hallin.

Chefen för Must förklarade att konflikternas karaktär fortsätter att förändras. De utkämpas på allt fler arenor och med en bredare verktygslåda, vilket underlättas av den snabba teknologiska utvecklingen.

– Hoten mot svensk ekonomi, teknologi och infrastruktur ersätter inte de militära eller politiska hoten, det handlar inte om antingen eller, utan om både och, sa Lena Hallin.

Must ser allt fler kopplingar mellan olika områden. Ett insteg i ett svenskt företag kan vara helt affärsmässigt legitimt men kan också syfta både till att tvätta pengar och till att få tillgång till samhällskritisk infrastruktur. Det kan sedan utnyttjas för politiska påtryckningar i fred, för samhällspåverkan i en kris eller för att skada vårt försvar.

Enligt chefen för Must är metoderna ofta dolda, förnekbara och tvetydiga. Instrumenten spänner från cyberangrepp till att utnyttja covid för desinformation, till att använda ekonomiska beroenden för att påverka politiskt beslutsfattande, och till våldsanvändning i fred.

– Många av hoten förekommer i såväl fred som kris och krig. Under kalla kriget hade främmande makt bildligt talat en strömbrytare. Idag arbetar man idag med en dimmer. Hoten är alltså inte linjära, sa Lena Hallin.

Hon konstaterade att det därför krävs bredare bevakning av de yttre hoten än tidigare. Hoten behöver mötas med en samlad nationell ansats, som är så sömlös som möjligt.