Så växer Försvarsmakten

Arbetet med att genomföra försvarsbeslutet har redan börjat

Försvarsbeslut 2021-2025 innebär att Försvarsmakten ska växa och ett omfattande förberedelsearbete för detta inleddes redan innan riksdagen fattade det formella beslutet.

Jägare.
Jägare.
Norrlands dragonregemente, K 4, återuppstår. I Arvidsjaur finns redan all infrastruktur på plats. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
Södra skånska regementet, P7, har inlett planeringen för en tredje brigad. Vid Revingehed har en större infrastruktursatsning påbörjats. Sommaren 2021 invigs exempelvis en ny utbildningshall och en ny kasern. Foto: Försvarsmakten
En amfibiebataljon sätts upp på västkusten. Älvsborgs amfibieregemente kommer att omfatta över 600 medarbetare och nära 300 värnpliktiga. Foto: Försvarsmakten
Upplands flygflottilj F 16 återupprättas, en etableringsplan har tagits fram och förberedelser har inletts. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten

För armén innebär detta att två mekaniserade brigader organiseras och dessutom kommer arbetet med att sätta upp en tredje brigad att inledas under de kommande fem åren. Dessutom ska en halv motoriserad brigad etableras i Stockholm och förbanden på Gotland ska förstärkas.

Skaraborgs regemente, P4, har under hösten 2020 börjat planera för en etablering av artilleriutbildning i södra Sverige. Detta arbete har skett i nära samarbete med Artilleriregementet, A 9. Personal från Skaraborgs regemente har deltagit i en systemförståelsekurs för Archer-systemet i Boden. Denna personal planerar för kompetensutveckling av dem som ska ta hand om de första värnpliktiga som rycker in till artilleriutbildning i södra Sverige. Inledningsvis kommer utbildningen att genomföras i Skövde och för artilleriskjutning kommer Villingsbergs skjutfält att användas.

– Den första artilleriskjutningen för kompaniet blir i slutet av sommaren. Det är en del i systemförståelsekursen som kompaniets anställda officerare och soldater genomför då, säger Daniel Lagrell, kompanichef för det återupprättade Noraskogskompaniet.

Vid Arméns jägarbataljon, AJB i Arvidsjaur, har förberedelserna för att åter bli ett eget regemente, Norrlands dragonregemente, K 4, pågått under en längre tid. En genomgång av vilken organisationsstruktur som krävs för att verksamheten ska kunna växa har gjorts. I Arvidsjaur har Försvarsmakten fördelen av att mycket nödvändig infrastruktur redan finns på plats och kan användas.

Enligt försvarsbeslutet ska alltså planering för att etablera en tredje brigad göras, och detta arbete har redan påbörjats vid Södra skånska regementet, P7. En projektgrupp har arbetat med planeringen av allt från personalförsörjning och kompetensförsörjning av framtida krigsförband, till mobilisering av brigaden vid kris eller krig.

Vid Revingehed har en infrastruktursatsning redan påbörjats. Under sommaren 2021 kommer en ny utbildningshall som fördubblar utbildningskapaciteten på tyngre fordon att invigas. Under året kommer också en ny kasern för 240 värnpliktiga att stå klar, vilket innebär en avsevärd ökning av förläggningskapaciteten.

– Det är med framåtanda och stolthet som Södra skånska regementet axlar ansvaret att sätta upp en ny mekaniserad brigad, som är en av de stora satsningarna för armén i försvarsbeslutet, säger Magnus Olsson, chef för Södra skånska regementet .

För marinens del slår försvarsbeslutet fast att en amfibiebataljon ska inrättas på Västkusten. Amfibieregementet har genom 17.:e bevakningsbåtkompaniet och 132:a säkerhetskompani sjö haft  permanent militär närvaro på västkusten sedan 2005. Under senare år har regementet bland annat ökat sina värnpliktsvolymer, tillfört mer senior personal och påbörjat planering och arbete för att kunna växa både numerärt och i fråga om förmågor. Under 2020 genomfördes ett antal större övningar i Göteborgsområdet. Syftet med övningarna var att utveckla nödvändiga utbildningsförutsättningar för morgondagens amfibieförband. Sammantaget ger detta Älvsborgs amfibieregemente en stabil utgångspunkt. Amfibieregementet i väst kommer att ha över sexhundra medarbetare och nära tre hundra värnpliktiga, och befintliga uppgifter och personal från dagens amfibieregemente och Försvarsmedicincentrum (FömedC) kommer att överföras till det nya regementet.

För flygvapnets del ska sex stridsflygdivisioner vidmakthållas under försvarsbeslutsperioden och Upplands flygflottilj, F 16, återupprättas. En etableringsplan för hur detta ska gå till har redan tagits fram. Inledningsvis handlar arbetet om att skapa en målbild för organisationens utformning samt att planera för hur man bäst ska använda försvarsbeslutsperioden 2021-2025 för att bygga ut logistik och infrastruktur.