Försvarsmakten bidrar till Sveriges cybersäkerhet

I dag den 10 december har regeringen fattat beslut om att inrätta ett nationellt center för cybersäkerhet.
– Utifrån det rådande omvärldsläget och den breddade och alltmer komplexa hotbilden är ett center för cybersäkerhet ett naturligt steg framåt, säger generalmajor Lena Hallin, som är chef för Försvarsmaktens militära underrättelse- och säkerhetstjänst.

Nästa år planerar Försvarsmakten att placera cirka tio analytiker och tekniker på centret för cybersäkerhet.
Nästa år planerar Försvarsmakten att placera cirka tio analytiker och tekniker på centret för cybersäkerhet.
Nästa år planerar Försvarsmakten att placera cirka tio analytiker och tekniker på centret för cybersäkerhet. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Ett stort antal aktörer har i dagsläget förmåga att genomföra cyberangrepp i samhällskritiska it- och nätverkssystem. Från statliga aktörer sker cyberangrepp mot svenska intressen hela tiden, och de blir alltmer avancerade.

– Cyberhoten är en del i en större hotbild mot Sverige som blivit bredare och alltmer komplex. Den är samtidigt militär, politisk och ekonomisk – inte antingen eller. Den breddade hotbilden måste mötas av en bred, nationell ansats. Därför är det glädjande att regeringen nu fattat beslut om att inrätta ett nationellt center för cybersäkerhet, säger chefen för Must, generalmajor Lena Hallin.

Metoder och verktyg för cyberangrepp utvecklas ständigt och hotaktörernas förutsättningar förändras i takt med teknikutvecklingen. Effekterna av ett cyberangrepp kan få stora konsekvenser för samhällsviktiga funktioner och kritiska it-system.

– Ett allvarligt och konkret hot mot Sverige är hotet från främmande underrättelsetjänster. Just nu bedriver cirka 15 stater olovlig underrättelseinhämtning i Sverige, bland annat genom avancerade nätverksoperationer, säger Lena Hallin.

Till det fördjupade samarbetet på centret kan Försvarsmakten bland annat bidra med kunskap från militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, liksom lång erfarenhet av komplicerade it-strukturer. Nästa år planerar Försvarsmakten att placera cirka tio analytiker och tekniker på centret och kan därutöver vid behov bidra med ytterligare kompetenser till arbetsgrupper etc.

– Försvarsmakten bygger nu vidare på ett sedan tidigare gott och etablerat samarbete med de andra myndigheterna som ska ingå i centret. Tillsammans ska vi stärka Sveriges motståndskraft mot dagens och morgondagens cyberhot.