Ekonomi för stridsflygsystemet förstärks

Försvarsmakten har under torsdagen i försvarsutskottet redovisat sin bedömning avseende risker för fördyringar i strategiska projekt.

I Försvarsmaktens förslag, som fortfarande bereds i Högkvarteret, förstärks ekonomin för stridsflygsystemet. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

I Försvarsmaktens förslag, som fortfarande bereds i Högkvarteret, förstärks ekonomin för stridsflygsystemet för att säkerställa fortsatt drift och underhåll av Jas 39 C/D samt förbandssättning av Jas 39 E fram till 2030. 

Myndigheten bedömer att den ökade kostnaden för stridsflygssystemet kommer att rymmas inom den angivna ekonomin. Utan att detta påverkar möjligheten att realisera totalförsvarspropositionens inriktningar.

I Försvarsmaktens nuvarande planering är det i första hand inte ekonomin som är gränssättande för att realisera totalförsvarspropositionen.

– I den mån Försvarsmakten kommer att avvika från den politiska inriktningen så bedöms det mer bero på att andra faktorer, som personalförsörjning och infrastruktur är gränssättande, säger viceamiral Jonas Haggren, chef för Försvarsmaktens ledningsstab.