Värnpliktiga ger Försvarsmakten både beröm och kritik

Varje år genomförs en enkät av Kantar/Sifo där de värnpliktiga får utvärdera sin grundutbildning, den så kallade GU-enkäten. Med några undantag är GU-enkäten för 2019-2020 överlag positiv. En väldigt stor andel av de värnpliktiga skulle rekommendera andra att söka grundutbildning. Och mer än hälften vill ha ett fortsatt engagemang i Försvarsmakten.

Rekryter står uppställda och lyssnar på en officer.
Rekryter står uppställda och lyssnar på en officer.
God uppslutning – majoriteten av de värnpliktiga vill fortsätta i Försvarsmakten även efter utbildningen enligt den så kallade GU-enkäten. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten

– En viktig beståndsdel i utvärderingen av gångna utbildningsåret är vad de värnpliktiga faktiskt tycker. Årets GU-enkät visar att Försvarsmakten är på rätt väg i många avseenden, men också att det finns saker att ta tag i, säger överste Peter Nilsson ställföreträdande avdelningschef på Högkvarterets utbildningsavdelning.

Peter Nilsson konstaterar att det är flera positiva saker som sticker ut i enkäten. Det totala omdömet av grundutbildningen är fortsatt högt precis som den samlade bedömningen om ledarskapet. En stor andel skulle dessutom rekommendera andra att söka till grundutbildningen.
– Och det som är särskilt glädjande är att väldigt många, mer än hälften, vill ha ett fortsatt engagemang i Försvarsmakten, säger Peter Nilsson.

Andelen rekryter som anmäler att de blivit utsatta för kränkningar eller trakasserier från befäl är fortsatt låg. Däremot har andelen kränkningar rekryterna emellan ökat. Hälften av de kvinnliga värnpliktiga upplever att de kränkts, framförallt när det gäller språkbruket.

– Tillmälen och kränkande språkbruk kan aldrig accepteras. Det är vårt ansvar att se till att miljön inom Försvarsmakten bygger på öppenhet, respekt och ansvar. Jag har också noterat att somliga har med sig en dålig jargong från det civila. En annan förklaring är att åtgärderna mot Covid-19 med färre hemresor och mer tid på kasernerna kan ha ökat spänningarna, säger Peter Nilsson.

Undersökningen belyser vikten av att skapa bra arbetslag men också att medinflytandesystemet fungerar och att missförhållande tas upp.

Något som oroar Peter Nilsson är att det fortfarande är för många som skadar sig under utbildningen även om den absoluta huvuddelen bara är lättare skador.
– Det är viktigt att utbildningen planeras väl och att man följer den så kallade belastningstrappan. Nu är det upp till förbanden att gå igenom sitt eget underlag och utvecklar grundutbildningen ytterligare.