Marscher, filmmusik och nyskrivna verk vid flygvapnets konsert

Flygvapenchefens ambition att genomföra en konsert för att uppmärksamma flygvapnet, sin personal och deras insatser, som även omfattar anhöriga och veteraner, kunde under pågående pandemi inte genomföras som planerat.

Flygvapnets konsert 2020. Ställföreträdande flygvapenchef, brigadgeneral Anders Persson höll ett inledande tal vid konserten.
Flygvapnets konsert 2020. Ställföreträdande flygvapenchef, brigadgeneral Anders Persson höll ett inledande tal vid konserten.
Ställföreträdande flygvapenchef, brigadgeneral Anders Persson höll ett inledande tal vid konserten. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

– Vi hade naturligtvis helst haft publik på plats, men under den pågående pandemin var detta inte ett alternativ, tyvärr. I stället har vi i år gjort konserten digital och tillgänglig för en större publik så att fler kan få ta del av flygvapnets musikkår med fantastisk musik och sång av Evelyn Jons, säger ställföreträdande flygvapenchef brigadgeneral Anders Persson.

I dessa tider kan en konsert som denna ge hopp, tröst och glädje. Under denna konsert blandas en mix av marscher, filmmusik och uruppförande av nyskrivna verk som exempelvis Flygstabens marsch ”Vingar av frihet” av Jerker Johansson.

En tonsättares process

Att skriva en ny marsch är en process och Jerker Johansson förklarar att det tog några år för honom att förstå att en marsch är en rytmisk historia. Inspirationen hämtar han från de tidigare mästarna Sousa, Alford, Rydberg med flera.

– En mässa av Palestrina, en fuga av Bach eller en opera av Wagner handlar till stor del om kontrapunkt och harmonik, men en marsch måste svänga samt ha trallvänliga melodier. Ingen kontrapunkt i världen kan rädda en marsch som har melodier ingen kan minnas,  säger Jerker Johansson.
– Nuförtiden försöker jag se till att de tre olika formdelarna, repris 1, 2 och Trio, skiljer sig åt i rytmiskt hänseende för att skapa variation.

Han berättar vidare att han därefter går omkring och sjunger och visslar för att finna toner till dessa rytmer.

– Detta är den del i arbetet som innehåller det som man lite romantiskt skulle kunna kalla för "inspiration". När jag har hittat melodierna finner jag ut en bra basstämma och därefter ackorden. Sist instrumenterar jag musiken för orkestern.

Konferencier Annika Nordgren Christensen.
Konferencier Annika Nordgren Christensen.
Konferencier Annika Nordgren Christensen. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Flygvapnets musikkår spelar.
Flygvapnets konsert 2020, med flygvapnets musikkår under ledning av dirigent Jerker Johansson, spelades in söndagen den 15 november i Kronhuset, Göteborg. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Dirigent Jerker Johansson.
Dirigent Jerker Johansson. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Melodierna till Flygstabens marsch ”Vingar av frihet” fann han ovanligt snabbt.

– På en endaste dag hade jag dessa klara och det beror på att uppgiften var inspirerande. Sedan vidtog naturligtvis arbetet med att snygga till materialet. Alla delarna i marschen hade nu en munter karaktär vilket halvvägs in i arbetet fick mig att fundera. Om nu marschen ska symbolisera Flygstaben så borde denna munterhet balanseras mot ett visst mått av allvar. Så den första Trio-melodin, vilket är sångtemat mitt i marschen, fick ge plats åt en värdigare och till min lycka kom även denna melodi till mig tämligen omgående.

Vad vill du förmedla med denna marsch?
– Jag hoppas att lyssnaren känner optimism och framåtanda när de hör Flygstabens marsch och att de som jobbar på Flygstaben ska finna den vara en värdig musikalisk symbol för deras gärning, säger Jerker Johansson.

– Marschen mottogs precis på det sätt som Jerker önskar förmedla, bekräftar Anders Persson.

Flygvapnets musikkår

När Göteborg Wind Orchestra kontrakteras av flygvapnet så är det under namnet flygvapnets musikkår. För två år sedan, vid den senaste flygvapenkonserten som genomfördes i Konserthuset i Stockholm, tillkännagav dåvarande flygvapenchefen att de åter var formellt Flygvapnets musikkår.
– Det är en ära och jag är stolt över att få presentera vår egen profil inom militärmusiken – Flygvapnets Musikkår under ledning av dirigent Jerker Johansson. Välkomna till Flygvapnets konsert 2020, säger Anders Persson.