Framgångsrika försök med fossilfritt bränsle i tankarna

Redan 2017 genomfördes flera framgångsrika provflygningar med Jas 39 Gripen med inblandning av fossilfritt bränsle. Fortsatta försök visar oförändrad prestanda för biobränslet jämfört med flygfotogen.

Försöken med fossilfritt bränsle i tankarna på Jas 39 Gripen fortsätter.
Försöken med fossilfritt bränsle i tankarna på Jas 39 Gripen fortsätter.
Försöken med fossilfritt bränsle i tankarna på Jas 39 Gripen fortsätter. Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten
Bränsletest för Jas 39 ripen
Vid bränsletestet, som genomfördes i GKN:s provrigg i Trollhättan, jämfördes motorfunktion och motorprestanda mellan en 50/50-blandning av ett svenskt biobränsle och flygfotogen 75 med enbart flygfotogen. Foto: GKN
Från vänster Håkan Schmidt, GKN, tillsammans med Håkan Johansson vid Försvarsmaktens hållbarhetssektion och Ingela Bohlin Holmberg, FMV.
Från vänster Håkan Schmidt, GKN, tillsammans med Håkan Johansson vid Försvarsmaktens hållbarhetssektion och Ingela Bohlin Holmberg, FMV. Foto: GKN

Försöken fortsätter och Försvarsmakten följer med stort intresse biojetprojektet som FMV genomför tillsammans med GKN Aerospace Engine Systems Sweden i Trollhättan. Nu har motortester gjorts för att studera eventuella skillnader i prestanda och motorfunktion mellan 50-procentig inblandning av biobränsle respektive prestanda med 100-procentig flygfotogen. Försöken visade att motorn med biobränsle hade oförändrad prestanda vad gäller såväl dragkraft som bränsleförbrukning jämfört med det traditionella bränslet.

– Detta projekt är viktigt för Försvarsmaktens utvecklingsarbete utifrån Sveriges ambition att uppnå klimatneutralitet 2045. De genomförda testerna är mycket positiva och vi ser med tillförsikt fram emot nästa steg, säger brigadgeneral Gabor Nagy, stridspilot och chef för Försvarsmaktens totalförsvarsavdelning.

Nästa steg är ytterligare prov vid FOI fram till första kvartalet 2021. Därefter kommer FMV:s biojetprojekt genomföra en utvärdering och en sammanställning tillsammans med sina amerikanska samarbetspartners USAF/NAVAIR. Försvarsmakten kommer att få en slutrapport av projektet från FMV under 2021.