Försvarsmakten utreder förekomsten av ALS bland utlandsveteraner

Varje år drabbas drygt 200 personer i Sverige av ALS, en obotlig sjukdom som gör att nervcellerna som styr musklernas rörelser långsamt bryts ner. Försvarsmaktens personal är inget undantag.

Svenska soldater från en internationell insats står uppradade.
Svenska soldater från en internationell insats står uppradade.
Av totalt 28 000 svenska utlandsveteraner som tjänstgjort i internationella insatser någon gång under åren 1990-2018 återfanns elva fall av ALS. Foto: Marcus Nilsson/Försvarsmakten

Efter att det uppdagats att tre utlandsveteraner drabbats av ALS initierade Försvarsmaktens Veterancentrum en studie för att ta reda på statusen bland utlandsveteranerna. Av totalt 28 000 svenska utlandsveteraner som tjänstgjort i internationella insatser någon gång under åren 1990-2018 återfanns elva fall av ALS.

Studien visar på en drygt fördubblad risk att drabbas av ALS, bland utlandsveteranerna i jämförelse med en matchad kontrollgrupp. Samtidigt kan studien inte avgöra om det finns ett orsakssamband mellan militär utlandstjänstgöring och ALS i Sverige.

– Försvarsmakten överväger i dagsläget hur vi ska gå vidare med resultatet och hur vi ska fortsätta vårt övriga arbete med att reducera risker för ohälsa i Försvarsmakten, baserat på vad vi i dag vet om ALS, säger Försvarsmaktens personaldirektör generalmajor Klas Eksell.

Vad som orsakar ALS är till stor del okänt men forskningen har kommit en bit på vägen. Majoriteten av de som insjuknar har en kombination av genetiska arvsanlag och olika former av miljöpåverkan. Även en persons livsstil kan påverka risken för att drabbas av ALS. Kända så kallade miljöriskfaktorer som ökar risken för att drabbas av ALS är exempelvis kemikalier, skallskador, hård fysisk träning och elektromagnetisk strålning.